februari, 2014

DGA werkgever geen compensatie wet uniformering loonbegrip

De eerder ingevoerde Wet Uniformering Loonbegrip (Wet ULB) pakt nadelig uit voor bepaalde categorieën belastingplichtigen. Ook DGA’s zijn hier de dupe van. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat DGA’s geen voordeel hebben van het vervallen van de belaste vergoeding voor de inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), maar wel nadeel hebben van de maatregelen van het ‘aanvullende pakket’. Dat pakket bestaat uit maatregelen die bedoeld zijn om het voordeel van de afschaffing voor andere werknemers te compenseren.

Nieuwe belastingregeling voor Nederland en Curaçao

Eén van de grootste troeven van Nederland in het internationale belastingspel waren de Nederlandse Antillen. En ook na de laatste staatkundige wijzigingen is dat het geval. Het is dan ook van groot belang dat Nederland en Curaçao (in de persoon van de Curaçaose minister van Financiën José Jardim) een akkoord hebben bereikt over een nieuwe bilaterale regeling ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Curaçao. De overeenkomst zal binnenkort worden behandeld in de Rijksministerraad.

Lager gebruikelijk loon voor bv in de problemen

De bekende gebruikelijk-loonregeling verplicht werknemers (het betreft meestal een DGA) die werkzaamheden verrichten voor een bv waarin hij of zij een aanmerkelijk belang houdt een salaris op te nemen van tenminste € 44.000 (bedrag 2014). Wordt voor verschillende bv’s gewerkt – bijvoorbeeld een holding bv met dochter(s) – dan dient voor iedere bv afzonderlijk dit salaris opgenomen te worden. Van deze regels kan worden afgeweken, maar zo’n afwijking moet u kunnen onderbouwen.

Tijdelijke schenkingsvrijstelling populair

In het kader van de bestrijding van de economische crisis (en in een poging de woningmarkt weer op de been te helpen) is door de regering een tijdelijke (tot 1 januari 2015) vrijstelling ingevoerd voor het recht van schenking. Mits het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de aankoop van een woning, de aflossing van de eigen woningschuld of het afbetalen van een restschuld kan een bedrag van € 100.000 vrij van schenkbelasting geschonken worden.

Let op bij aangifte omzetbelasting

De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting per kwartaal. Enkelen doen aangifte per maand, maar er is nog steeds een groep die hun aangifte jaarlijks mogen indienen. En het is te verwachten dat onder de trotse bezitters van zonnepanelen (die sinds kort voor de omzetbelasting als ondernemer worden gezien) deze aangiftevorm bijzonder populair zal worden. Voor deze jaaraangifte-ondernemers is het goed om te weten dat de voorwaarden voor het mogen doen van een jaaraangifte gewijzigd zijn.

Eén bankrekening voor toeslagen en belastingteruggaven

Vanaf 1 december 2013 worden door de Belastingdienst toeslagen of belastingteruggaven niet langer op verschillende rekeningnummers uitbetaald. Ook moet een rekeningnummer waarop zo’n betaling plaatsvindt voortaan altijd op naam van de gerechtigde zelf staan. De nieuwe regeling is bedoeld om vergissingen te voorkomen en fraude tegen te gaan.

Verhuur studeerkamer is economische activiteit

De Hoge Raad heeft in oktober 2013 beslist dat een DGA de werkkamer in zijn of haar eigen woning met omzetbelasting kan verhuren aan de eigen bv. Dat is van groot belang omdat sinds 2011 de omzetbelasting die drukt op een nieuw gebouwde woning alleen nog maar teruggevraagd kan worden voor zover de woning voor belaste prestaties wordt gebruikt. De vraag was of verhuur van een studeerkamer zo’n belaste prestaties is. Volgens de fiscus vormde de enkele verhuur van een werkkamer (zeker als die zelfstandige toegang mist) in de woning van de DGA aan de eigen bv geen (belaste) economische activiteit. De Hoge Raad was het met dit standpunt dus niet eens

Wat aardig: loonsverhoging!

Het zijn moeilijke tijden, maar toch is er goed nieuws voor de DGA. Hij (of zij) krijgt weer eens loonsverhoging. Uit eigen zak weliswaar, en het is verder de vraag of men er zo blij mee zal zijn. Maar een gegeven paard moet je niet in de bek kijken. Per 2014 zal het bekende zakelijk salaris als bedoeld in art. 12a Wet op de loonbelasting 1964 worden verhoogd naar € 44.000. De regeling geldt zoals bekend per bv en als beide partners in een bv werkzaam zijn geldt de regeling per persoon.