april, 2014

Uitstel bij de fiscus

In antwoord op Kamervragen heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën verduidelijkt wat voor ondernemers de voorwaarden zijn om bij de Belastingdienst uitstel van betaling te kunnen krijgen. Belangrijk is dat de Staatssecretaris drie vormen van uitstel van betaling onderscheidt: regulier uitstel, bijzonder uitstel en kortlopend uitstel.

Kunnen we er nog eens over praten?

De bezwaarfase is een onderschatte fase bij de aanslagregeling. En gaat het daar fout (bijvoorbeeld omdat te laat of geen bezwaar wordt gemaakt) dan is dat een fout die later niet meer, ook niet door middel van een beroep bij de fiscale rechter, hersteld kan worden. Gevolg is dat de eerder opgelegde aanslag onherroepelijk vaststaat. Gelukkig zijn de eisen die aan een geldig bezwaarschrift worden gesteld niet erg hoog. Een korte brief en een (zeer) summiere motivering volstaan. Die motivering kan daarna nog altijd worden aangevuld.

Kapotte kilometerteller: foute boel

Stel: de kilometerteller van uw leasewagen is kapot. Hoe zit het dan met uw privékilometers? Een werknemer had daarvoor wel een erg eenvoudige oplossing bedacht; ‘geen verklaring privégebruik aanvragen’. Want met een kapotte kilometerteller kun je immers toch geen rittenregistratie bijhouden’, zo was de redenering. Hof Den Haag dacht daar toch anders over.

Schuld en boete (1)

De laatste jaren zijn de nodige zwartspaarders in de kraag gevat. Vaak kregen deze belastingplichtigen een aanslag opgelegd met omkering van de bewijslast, omdat zij in de betreffende jaren niet de vereiste aangifte hadden gedaan. Dat is een wat lastige (om niet te zeggen: onmogelijke) positie als belastingplichtige, omdat je dan moet bewijzen dat het door de fiscus geschatte inkomen te hoog is geweest. En in dat bewijs slaagt men maar zelden of nooit.

Pasjes

Kijk in uw portefeuille, en u zult het bevestigen; een beetje winkel(keten) heeft zijn eigen pasje. Soms alleen maar om punten mee te kunnen sparen, maar vaak kunt u de pas gebruiken voor zaken als extra service, verzekering of hulp bij pech. Let er op dat als in de kaart een (schade)verzekeringselement zit (denk aan extra garantie, verzekering bij breuk of hulp bij pech) u over bijdragen van de deelnemers maar liefst 21% assurantiebelasting verschuldigd bent.

Krap bij kas!

Het gaat dan misschien wel een beetje beter, maar echt goed gaat het natuurlijk nog niet. Dat merken vooral veel MKB’ers. Zeker nu de dure meimaand (vakantiegeld!) er aan zit te komen zouden de nodige ondernemers wel eens in de liquiditeitsproblemen kunnen komen. Jonge bedrijven hebben – weinig verrassend – hierbij grotere problemen dan al langer bestaande ondernemingen. Opvallend is wel dat juist kleinere bedrijven (maximaal vijf werknemers) minder vaak geldproblemen hebben.

Fiscale Robin Hood

Zoals bekend zou Robin Hood stelen van de rijken en de buit verdelen onder de armen. Onlangs zijn twee nieuwe fiscale Robin Hoods opgestaan, te weten de Stichting Meldpunt Collectief Onrecht (SMCO) en – in samenwerking met Grant Thornton – de Bond voor Belastingbetalers. De SMCO zoekt het hogerop nadat de Hoge Raad heeft beslist dat de zeer ruime vrijstelling voor de schenking en vererving van ondernemingsvermogen niet mag worden toegepast door particulieren. De Bond voor Belastingbetalers is van mening dat belastingheffing die hoger is dan de in werkelijkheid genoten inkomsten neerkomt op onteigening, en daarom verboden is.

Genade voor recht: langere termijnen

Doorgaans houdt de fiscus strikt de hand aan termijnen: te laat is te laat, tenzij er een (heel goed) verhaal is. Maar in twee recente gevallen heeft men met de hand over het hart gestreken. De deadline voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013 werd door de Belastingdienst vanwege problemen als gevolg van de overbelasting van de site met twee dagen opgerekt.