juni, 2014

Halt aan handel in HIR-lichamen

De faciliteit van de herinvesteringsreserve (HIR) wordt ook in het MKB veel gebruikt. Maar oneigenlijk gebruik van deze regeling is de fiscus een doorn in het oog. En van oneigenlijk gebruik is naar het oordeel van de fiscus al snel sprake. Blijkbaar heeft de Belastingdienst de Hoge Raad aan haar zijde, want onlangs werd zij in maar liefst acht zaken in het gelijk gesteld.

Geen aftrekbare eigen bijdrage zonder privégebruik

De bekende leasebak blijft een uiterst gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zijn zelfs bereid hiervoor een forse eigen bijdrage te betalen, als ze dan mogen rondrijden in een auto van een gewenst merk, type, uitvoering of kleur. Tegelijkertijd zal de werknemer aan wie een personenauto ter beschikking is gesteld te maken krijgen met de bekende bijtelling. Waarop de eigen bijdrage weer in aftrek kan worden gebracht.

Verhuur werkkamer in woning dga

De strijd om de fiscale behandeling in de omzetbelasting van de werkkamer is weer een nieuwe ronde ingegaan. Want de Hoge Raad heeft recent beslist dat als een dga een werkkamer in zijn woning verhuurt aan de eigen bv, dit een economische activiteit in de zin van de btw-richtlijn is.

Error?

Fijn hoor, die computers. Maar wat als ze er opeens mee stoppen, waardoor uw administratie (geheel of gedeeltelijk) verdwenen is? Dan hebt u toch echt een probleem, zo besliste de Rechtbank Noord-Holland. Wanneer als gevolg van een computerstoring een wezenlijk onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is, komt dat voor uw eigen rekening en risico. In zo’n geval is niet aan de wettelijke administratieplicht voldaan. Want volgens de rechtbank hoort het ook tot die administratieplicht dat de ondernemer afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan.

Renteswapschadeclaim

Bij Scrabble levert het vast erg veel punten op: ‘renteswapschadeclaim’. Maar bij de Rabobank kunnen ze er niet om lachen. De Stichting Renteswapschadeclaim start namelijk een collectieve procedure tegen de bank. Daarmee lijkt een jarenlange juridische strijd te zijn losgebarsten, die veel weg heeft van de strijd tegen de woekerpolissen. Wat is er aan de hand?

Advocaat en omzetbelasting

Er is meer duidelijkheid gebracht in fiscale zaken die de advocatuur betreffen. Maar vanzelfsprekend zijn deze beslissingen ook belangrijk voor de geachte clientèle.

Dividend overzee

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft in twee zaken een belangrijke beslissing genomen over dividend dat door een Nederlandse vennootschap wordt uitgekeerd aan haar op Curaçao gevestigde moedervennootschap. Op grond van de BKR (Belastingregeling voor het Koninkrijk, een soort van belastingverdrag tussen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten) moet in dit soort gevallen dividendbelasting worden ingehouden en afgedragen als tussen inwoners van deze landen dividend wordt uitgekeerd.

Fiscale hervorming pensioenopbouw

Het parlement heeft na enig politiek trek- en duwwerk ingestemd met een wetsvoorstel als gevolg waarvan de pensioenopbouw verder wordt beperkt. Hoeveel er nog aan pensioenpremie mag worden afgestort is afhankelijk van de soort pensioenregeling (eindloon, middelloon of beschikbare premie). Verder is het nu zo dat het loon waarover pensioen kan worden opgebouwd is gemaximeerd op € 100.000, op basis van een fulltime dienstverband. Bij parttime dienstverbanden wordt dit bedrag aan de deeltijdfactor aangepast.

Da’s boffen: de BOF blijft toch

Net in functie, maar toch half ondernemend Nederland een hartverzakking bezorgen. Het overkwam de nieuwe staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes, die met plannen kwam om in de schenk- en erfbelasting bestaande faciliteit voor de verkrijgers van een familiebedrijf (beter bekend als de BOF) te verminderen of zelfs helemaal af te schaffen. Gelukkig waren de plannen snel weer van de baan, nadat half Nederland (inclusief Wiebes’ eigen VVD) had laten weten wat ze van het plan vonden. Inmiddels heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er aan de BOF gedurende deze kabinetsperiode niets meer zal gaan veranderen.

Automatische boete van de computer: dat kan!

U mag in Nederland de weg niet op met een onverzekerde brommer, snorfiets, auto of motor. Dat is niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van andere verkeersdeelnemers. Door de betreffende registers met elkaar te vergelijken controleert de Dienst Wegverkeer of motorvoertuigen (on)verzekerd zijn. En als er onverzekerd wordt rondgereden, rolt er uit de computer volautomatisch een boete. De vraag die aan de rechter werd voorgelegd was of dat een toegestane handelswijze is, of dat een boete altijd mensenwerk moet zijn.