juni, 2014

Gewijzigd ontslagrecht

Het heeft lang geduurd, maar nu is dan zover; de hervorming van het ontslagrecht. Uiteindelijk heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel hierover. Het belangrijkste punt lijkt te zijn dat de ontslagprocedure eenduidiger wordt.

Voorsorteren op einde personeelslening

Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel (‘loon’) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente – die dus eerst moest worden bijgeteld – vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven.

Actualisering Reiskostenbesluit

De kosten van het naar en van het werk reizen, blijven de gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën is op 20 mei 2014 dan ook weer met een geactualiseerd Reiskostenbesluit gekomen. Het besluit heeft betrekking op de fiscale behandeling in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting van door de werkgever gegeven reiskostenvergoedingen.

Repeterende schenking: goedkoop is duurkoop

De schuldigerkenning uit vrijgevigheid (bij velen beter bekend als ‘de schenking op papier’) moet door middel van een notariële akte worden gedaan wil zij het beoogde effect hebben. Ook moet door de schenker aan de begiftigde jaarlijks rente worden betaald. Maar ja, een notariële akte kost nu eenmaal geld, en dat vermindert het voordeel dat men van de papieren schenking dacht te hebben.

Halt aan handel in HIR-lichamen

De faciliteit van de herinvesteringsreserve (HIR) wordt ook in het MKB veel gebruikt. Maar oneigenlijk gebruik van deze regeling is de fiscus een doorn in het oog. En van oneigenlijk gebruik is naar het oordeel van de fiscus al snel sprake. Blijkbaar heeft de Belastingdienst de Hoge Raad aan haar zijde, want onlangs werd zij in maar liefst acht zaken in het gelijk gesteld.

Geen aftrekbare eigen bijdrage zonder privégebruik

De bekende leasebak blijft een uiterst gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zijn zelfs bereid hiervoor een forse eigen bijdrage te betalen, als ze dan mogen rondrijden in een auto van een gewenst merk, type, uitvoering of kleur. Tegelijkertijd zal de werknemer aan wie een personenauto ter beschikking is gesteld te maken krijgen met de bekende bijtelling. Waarop de eigen bijdrage weer in aftrek kan worden gebracht.

Verhuur werkkamer in woning dga

De strijd om de fiscale behandeling in de omzetbelasting van de werkkamer is weer een nieuwe ronde ingegaan. Want de Hoge Raad heeft recent beslist dat als een dga een werkkamer in zijn woning verhuurt aan de eigen bv, dit een economische activiteit in de zin van de btw-richtlijn is.

Error?

Fijn hoor, die computers. Maar wat als ze er opeens mee stoppen, waardoor uw administratie (geheel of gedeeltelijk) verdwenen is? Dan hebt u toch echt een probleem, zo besliste de Rechtbank Noord-Holland. Wanneer als gevolg van een computerstoring een wezenlijk onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is, komt dat voor uw eigen rekening en risico. In zo’n geval is niet aan de wettelijke administratieplicht voldaan. Want volgens de rechtbank hoort het ook tot die administratieplicht dat de ondernemer afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan.

Renteswapschadeclaim

Bij Scrabble levert het vast erg veel punten op: ‘renteswapschadeclaim’. Maar bij de Rabobank kunnen ze er niet om lachen. De Stichting Renteswapschadeclaim start namelijk een collectieve procedure tegen de bank. Daarmee lijkt een jarenlange juridische strijd te zijn losgebarsten, die veel weg heeft van de strijd tegen de woekerpolissen. Wat is er aan de hand?

Advocaat en omzetbelasting

Er is meer duidelijkheid gebracht in fiscale zaken die de advocatuur betreffen. Maar vanzelfsprekend zijn deze beslissingen ook belangrijk voor de geachte clientèle.