Thema's

Het Belastingplan 2013

Het Belastingplan 2013, zoals gepresenteerd door minister De Jager van Financiën, is gebaseerd op het zogenaamde Kunduz-akkoord – alias lente-akkoord – van VVD, CDA, D66, Groen Links en de ChristenUnie. De meeste van deze partijen lieten echter al snel weten zich niet meer aan hun handtekening gehouden te achten. Bovendien raakte de Kunduz-coalitie bij de verkiezingen haar meerderheid kwijt. Inmiddels zijn de plannen van De Jager door Rutte en Samsom na een weekje onderhandelen aangepast. Verdere aanpassingen zijn dit jaar niet meer te verwachten, zo lieten de heren weten.

Opgepast met onterechte btw

Wie (al dan niet bij vergissing) ten onrechte btw in rekening brengt aan afnemers moet deze btw toch aan de fiscus afdragen. De btw stond namelijk op uw nota vermeld, en dan moet die btw altijd afgedragen worden. Vervolgens moet u maar zien dat u uw geld van uw afnemer terugkrijgt. In een zaak die speelde bij het Hof Den Bosch werd onterecht in rekening gebrachte btw door de fiscus bij de leverancier nageheven.

Meer belastingcontrole in het MKB

De staatssecretaris van Financiën heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij de Belastingdienst heeft opgedragen de btw-controles in het MKB aan te scherpen. Het gaat daarbij vooral om verzoeken om teruggaaf van btw.

Verhuur studeerkamer is economische activiteit

De Hoge Raad heeft in oktober 2013 beslist dat een DGA de werkkamer in zijn of haar eigen woning met omzetbelasting kan verhuren aan de eigen bv. Dat is van groot belang omdat sinds 2011 de omzetbelasting die drukt op een nieuw gebouwde woning alleen nog maar teruggevraagd kan worden voor zover de woning voor belaste prestaties wordt gebruikt. De vraag was of verhuur van een studeerkamer zo’n belaste prestaties is. Volgens de fiscus vormde de enkele verhuur van een werkkamer (zeker als die zelfstandige toegang mist) in de woning van de DGA aan de eigen bv geen (belaste) economische activiteit. De Hoge Raad was het met dit standpunt dus niet eens

Btw-nadeel bij crediteurenakkoord

In deze financieel wat zorgelijke tijden komt het met enige regelmaat voor dat uw afnemers u niet kunnen betalen. En vaak loopt zo’n situatie uit op een akkoord, waarbij u als leverancier een (vaak beperkt) percentage van uw nota ontvangt, in ruil voor finale kwijting. En in dat laatste zit hem de fiscale pijn! Want door finale kwijting te verlenen, verspeelt u als ondernemer de mogelijkheid de eerder in rekening gebrachte en al door u afgedragen btw bij de fiscus terug te vragen. En omgekeerd: de afnemer hoeft in deze situatie de door hem niet betaalde btw niet bij de fiscus in te leveren. Houd daar dus rekening mee als u als schuldeiser betrokken bent bij een akkoord.

Zonnepanelen

Je ziet ze steeds meer verschijnen op daken van bedrijven en van particuliere woningen: zonnepanelen. Goed voor het milieu en nu nog beter voor de portemonnee. Want onlangs besliste het Europese Hof van Justitie dat meneer Fuchs (een Oostenrijkse particulier) die met zijn zonnepanelen stroom opwekte en die stroom vervolgens verkocht aan een elektriciteitsbedrijf voor de btw aangemerkt kon worden als ondernemer.

ZZP-verpleegkundigen en omzetbelasting

Staatssecretaris Weekers heeft in verpleegkundig Nederland de nodige commotie veroorzaakt toen hij oordeelde dat verpleegkundigen werkzaam als ZZP-er – anders dan hun in dienstbetrekking werkzame collega’s – btw verschuldigd zijn over hun inkomsten als zelfstandige.

Verhuur werkkamer geen economische activiteit

Er is de laatste jaren veel te doen geweest rondom het terugvragen van btw op investeringen die zowel zakelijk als privé (‘gemengd’) gebruikt worden. Ook als sprake is van ‘een beetje’ gemengd gebruik kan de hele voorbelasting direct bij het doen van de investering worden teruggevraagd, waarna het privégebruik in de daarop volgende jaren jaarlijks moet worden gecorrigeerd. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat dit zakelijk gebruik wel wat om het lijf moet hebben.

Goedkeuring KOR

De omzetbelasting kent voor kleine ondernemers een bijzondere regeling: de KOR (kleine ondernemersregeling). De KOR komt er kortgezegd op neer dat een ondernemer die in een kalenderjaar minder dan € 1.883 aan btw verschuldigd is, in aanmerking komt voor een (volledige of gedeeltelijke) vermindering van die btw. Als gevolg hiervan hoeven kleine ondernemers de door hen in rekening gebrachte omzetbelasting dus niet (of niet helemaal) af te dragen. Ze mogen dat geld zelf houden. Dat men daarover wel weer inkomstenbelasting verschuldigd is, stuit overigens vaak op onbegrip.

Verlaagd btw-tarief bij renovatie en woningherstel

Als onderdeel van het door het kabinet met de coalitiepartijen gesloten akkoord over de woningmarkt is besloten het btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen tijdelijk te verlagen. Het verlaagde (6%) tarief geldt met ingang van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014. Voorwaarde daarbij is wel dat de woning ouder is dan twee jaar. Renovatie en herstel dienen overigens zeer ruim opgevat te worden: ook het vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden, van (delen van) de woning valt hieronder.

Tandartsdiensten via bv ’s zij btw-vrij

Het Hof Den Bosch heeft een interessante uitspraak gedaan over de btw bij medische diensten in een bv-structuur, met een holding en een werkmaatschappij. De vergoeding die de werkmaatschappij aan de holding betaalt, is btw-vrij.

Btw-teruggave verrekenen met loonheffing

De fiscus heeft een nieuw formulier ingevoerd voor het verrekenen van een btw-teruggave met een aangifte loonheffingen. Daarvoor moet voortaan het formulier ‘Verzoek Loonheffingen Verrekening met teruggaaf btw’ worden gebruikt. Tot nu toe moest voor zo’n verrekening een brief naar de Belastingdienst worden gestuurd.

Housen is geen sporten

Vanaf 1 juli 2011 vallen kaartjes voor theater- en muziekvoorstellingen onder het hoge btw-tarief van 19%. Ook bezoekers van dance-events zijn sindsdien duurder uit. Een organisator van zulke evenementen maakte bezwaar tegen het hoge tarief, omdat ze volgens hem beschouwd moesten worden als sportbeoefening, waarvoor het lage tarief van 6% geldt.

Lenteakkoord

Op 25 mei presenteerden VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de definitieve tekst van hun Lenteakkoord. Hieronder een samenvatting van de plannen.

Btw-truc van gemeente was misbruik van recht

Bent u werkzaam bij een gemeente, en heeft u creatieve ideeën om de btw-lasten van uw gemeente te verlagen? Pas op daarmee!

Geen fiscaal pardon voor hergebruik kantoorruimte

Bedrijven die leegstaande kantoorruimte ombouwen tot wooneenheden, moeten rekening houden met een btw-heffing die flink kan oplopen. De staatssecretaris ziet geen reden om deze ‘integratieheffing’ af te schaffen. Hij redeneert dat deze btw niet drukt op de ondernemer, omdat die de btw kan aftrekken, of kan doorberekenen in de huur.

Nieuwe factureringsregels

Vanaf 1 januari 2013 mogen er vereenvoudigde facturen worden toegepast. (Het hoeft niet, maar het mag.) De nieuwe regels luiden als volgt:
• het btw-bedrag hoeft niet vermeld te worden als er een bijzondere regeling van toepassing is waarvoor de wet vermelding uitsluit, zoals bij wederverkopers van gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten. Wel moet worden vermeld welke bijzondere regeling wordt gehanteerd;
• als de afnemer van een prestatie de factuur uitreikt en niet de verrichter, moet worden vermeld: ‘factuur uitgereikt door afnemer’;

Nieuw besluit over btw-laag

Vanaf nu gelden er nieuwe regels voor het lage btw-tarief (van 6%). De belangrijkste wijzigingen luiden als volgt:
• renovatie en herstel van woningen die meer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik zijn genomen, vallen niet meer onder het verlaagde btw-tarief van 6%;

Btw over Google Adwords-advertenties

Adverteert u via Google met behulp van het AdWords- (of AdSense-)programma, dan moet er btw worden betaald. Dat kan op twee manieren. Wie bij de aanmelding kiest voor een particulier account, betaalt het Ierse btw-tarief van 21%. Die btw moet Google afdragen aan de Ierse fiscus.

Btw besparen bij verkoop bedrijfspand

Stel dat u in de afgelopen tien jaar een nieuw bedrijfspand heeft laten bouwen waarvoor u destijds btw-aftrek heeft gekregen. Als u dat pand rond deze tijd wilt verkopen, waarbij de verkoop is vrijgesteld van btw, dan kunt u de verkoop het beste uitstellen tot ná 31 december 2011 (vooropgesteld dat het boekjaar gelijk is aan het kalenderjaar).