Thema's

Automatische boete van de computer: dat kan!

U mag in Nederland de weg niet op met een onverzekerde brommer, snorfiets, auto of motor. Dat is niet alleen in uw eigen belang, maar ook in het belang van andere verkeersdeelnemers. Door de betreffende registers met elkaar te vergelijken controleert de Dienst Wegverkeer of motorvoertuigen (on)verzekerd zijn. En als er onverzekerd wordt rondgereden, rolt er uit de computer volautomatisch een boete. De vraag die aan de rechter werd voorgelegd was of dat een toegestane handelswijze is, of dat een boete altijd mensenwerk moet zijn.

Error?

Fijn hoor, die computers. Maar wat als ze er opeens mee stoppen, waardoor uw administratie (geheel of gedeeltelijk) verdwenen is? Dan hebt u toch echt een probleem, zo besliste de Rechtbank Noord-Holland. Wanneer als gevolg van een computerstoring een wezenlijk onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is, komt dat voor uw eigen rekening en risico. In zo’n geval is niet aan de wettelijke administratieplicht voldaan. Want volgens de rechtbank hoort het ook tot die administratieplicht dat de ondernemer afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan.

Onterechte HIR levert hoge boete op

Teveel ondernemers zien de herinvesteringsreserve (HIR) nog steeds als een fiscale faciliteit die gedurende een periode van minstens drie jaar makkelijk en gratis (want renteloos) uitstel van betaling van een inkomsten- of vennootschapsbelastingschuld oplevert. Dat is een gevaarlijke gedachte, omdat een ten onrechte gevormde HIR u duur kan komen te staan. Dat ondervond onlangs een NV die eind augustus 2002 voor iets meer dan zes miljoen euro een hotelpand kocht. Vijf dagen later werd het pand doorverkocht voor maar liefst € 6.675.000.

Vernietigde boete mag alsnog worden opgelegd

Een belastingbetaler kreeg van de inspecteur een naheffingsaanslag dividendbelasting, verhoogd met een boete vanwege winstuitdeling. In eerste instantie vernietigde de Rechtbank Arnhem de naheffingsaanslag en de boete, maar vervolgens draaide het Hof Arnhem dat weer terug. Volgens het Hof waren de naheffingsaanslag en de boete wél terecht. Waarop de man ging in cassatie ging. Volgens hem had het Hof de boete niet opnieuw mogen opleggen.

LinkedIn-contacten vallen onder relatiebeding

Ook contacten via sociale media kunnen onder een relatiebeding vallen, dat oud-werknemers verbiedt om contacten te onderhouden met relaties van de voormalige werkgever. De Rechtbank Arnhem oordeelde onlangs dat een ex-werknemer het relatiebeding in de beëindigingsovereenkomst met zijn vroegere baas onder meer had overtreden door via LinkedIn contact te leggen met een werknemer van een van de bedrijven die hij op straffe van een boete moest mijden.

Pinbetaling griffierecht was niet te laat

De rechter kan uw zaak terzijde leggen als u het griffierecht niet op tijd heeft voldaan. Daarbij geldt in principe de datum waarop het geld is bijgeschreven op de rekening van de rechtbank. Maar pinnen op de laatste dag kan ook, zo blijkt.

Kartelboete niet aftrekbaar

Boetes die de Nederlandse Mededingingsautoriteit oplegt vanwege verboden kartelafspraken, zijn niet aftrekbaar van de winst. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald. Volgens de Hoge Raad is een kartelboete geen ‘voordeelontneming’ maar een straf, en boetes met een straf-karakter zijn niet aftrekbaar. Door dit arrest hoeft de minister de wet niet aan te passen.

Geen boete na aangiftefout adviseur

Een belastingbetaler hoeft geen boete te betalen als zijn belastingadviseur een fout heeft gemaakt in de aangifte. Dat heeft de Rechtbank Leeuwarden onlangs bepaald.

Fiscaal vergrijp leidt tot strafblad

Vanaf 1 oktober 2010 kunnen belastingbetalers die opzettelijk geen aangifte - of een onjuiste aangifte - doen, een fiscaal strafblad krijgen. De inspecteur mag dan een strafbeschikking vaststellen voor een fiscaal misdrijf of een fiscale overtreding.

Geen boete bij niet verzonden aangiftebiljet

De fiscus moet een aangiftebiljet sturen wanneer een belastingplichtige daarom verzoekt. Doet de fiscus dat niet, dan valt de belastingplichtige niets te verwijten als hij niet betaalt. Dat heeft de Rechtbank Leeuwarden onlangs bepaald.

Te laat factureren mogelijk beboet

De regels voor factureren zijn aangescherpt. In principe kan de fiscus nu een verzuimboete van maximaal EUR 4.920 opleggen als bij een controle blijkt dat u een onjuiste factuur heeft uitgeschreven, of als u ten onrechte helemaal geen factuur heeft verzonden.

Hogere boete voor belastingontduiking

De staatssecretaris van Financiën wil de boete voor mensen die buitenlandse tegoeden verzwegen hebben, aanzienlijk verhogen. Dit zou nodig zijn om de hoge kosten te dekken die gemoeid zijn met de opsporing. De boete bedraagt nu 100% van het verschuldigde belastingbedrag, maar zou omhoog moeten naar maximaal 300%.

Boete over schatting

Een horecaondernemer kreeg navorderingsaanslagen en boetes over 1999 en 2000 omdat zijn administratie niet deugde. De inspecteur maakte vervolgens een schatting van de werkelijke omzet en stelde dat het aan de ondernemer was om aan te tonen dat die schatting onjuist was.

Boete moet in verhouding staan tot vergrijp

Autodealers moeten auto's die zich op de openbare weg bevinden, voorzien van een groen handelarenkenteken. Een handelaar die twaalf auto's uit de showroom tijdelijk op de weg parkeerde om een andere auto naar buiten te rijden, kreeg van de inspecteur een boete van twaalf maal EUR 313 omdat de uitgeparkeerde auto's geen groen kenteken hadden.

Boetebeleid voor aangiftebelastingen versoepeld

Het boetebeleid voor aangiftebelastingen (zoals omzetbelasting, loonbelasting, etc.) is versoepeld. Als je geen - of te laat - aangifte doet voor een aangiftebelasting wordt dat aangemerkt als een 'aangifteverzuim'. In zo'n geval kan de inspecteur een verzuimboete opleggen van 50%.

Verkeerd betalingskenmerk levert boete op

Let bij betaling van een aanslag altijd op de vermelding van het juiste betalingskenmerk. Als het kenmerk ontbreekt of niet klopt, kan de fiscus een naheffingsaanslag en boete opleggen.

Naheffing en boete voor onzakelijke autokostenvergoeding

Een goede kilometeradministratie kan problemen met de fiscus voorkomen. Een directeur ontving van zijn bv een bedrag van EUR 8.620 als vergoeding voor zakelijke ritten met diverse privé-auto's. De inspecteur accepteerde maar de helft van de opgevoerde kilometers als zakelijk en legde voor de andere helft een naheffingsaanslag met een boete op.

Boetebeleid bij niet opgegeven lijfrente

Rechters wegen fouten bij het opgeven van lijfrente-uitkeringen niet altijd even zwaar. Zo legde de Rechtbank Haarlem onlangs een boete op van 25% van het nagevorderde bedrag. De inspecteur had een boete van 50% geëist, maar dat vond de rechter te hoog omdat er geen sprake was van opzet. Dat de man zijn lijfrentegegevens per ongeluk in de verkeerde map had opgeborgen, bestempelde de rechter wel als 'grove schuld'.

Opbiechten scheelt boete

De fiscus adviseert Nederlanders die geheime spaarrekeningen in Liechtenstein hebben, zichzelf te melden. Ze kunnen dan op grond van de inkeerregeling een flinke boete voor belastingontduiking ontlopen.