Thema's

Advocaat en omzetbelasting

Er is meer duidelijkheid gebracht in fiscale zaken die de advocatuur betreffen. Maar vanzelfsprekend zijn deze beslissingen ook belangrijk voor de geachte clientèle.

Actualisering Reiskostenbesluit

De kosten van het naar en van het werk reizen, blijven de gemoederen bezig houden. De staatssecretaris van Financiën is op 20 mei 2014 dan ook weer met een geactualiseerd Reiskostenbesluit gekomen. Het besluit heeft betrekking op de fiscale behandeling in de loonheffingen en in de inkomstenbelasting van door de werkgever gegeven reiskostenvergoedingen.

Toch investeringsaftrek

In de praktijk gaat het te vaak fout met het claimen van investeringsaftrek. In de eerste plaats moet de investering gemeld worden bij www.RVO.nl en vervolgens moet men niet vergeten de aftrek bij de aangifte te claimen. Dat kan uiterlijk tot het moment waarop de aanslag onherroepelijk vaststaat. Bent u hiermee te laat, dan loopt u de aftrek mis en zal de inspecteur de aftrek evenmin ambtshalve toepassen.

Fiscaal nieuws in Begrotingsakkoord

Het blijft tasten en zoeken naar werkbare meerderheden in het parlement voor het kabinet Rutte 2. Vooral de pijn van het ontbreken van een meerderheid in de Eerste Kamer doet zich voelen. Maar door het sluiten van een Begrotingsakkoord met de oppositiepartijen D66, CU en SGP kan men voorlopig weer vooruit.

Aftrekposten

Datgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft op volgend jaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering van vooruitbetaalde rente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 juni 2014). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.

Kosten particuliere vwo-opleiding niet aftrekbaar

Kinderen die zonder diploma het onderwijs verlaten. Ouders liggen er wakker van, en betalen vaak grote bedragen (bijles, huiswerkbegeleiding, particulier onderwijs) om hun kroost het begeerde papiertje toch te laten behalen. Maar kunt u met die kosten fiscaal bezien nog iets?

Verblijfkosten eigen rijders

Veel (zelfstandige) vrachtwagenchauffeurs maken meerdaagse internationale ritten, waarbij zij uiteraard kosten maken. Zij mogen in dat geval per gereden dag een vast bedrag aan verblijfskosten aftrekken. Aan toepassing van deze regeling zijn wel voorwaarden verbonden. Zo moet de rit langer duren dan 24 uur, en mag de verste bestemming niet in Nederland liggen. De ritten moeten aangetoond kunnen worden, bijvoorbeeld met tachograafschijven, facturen en rittenstaten. De dag van vertrek en terugkomst tellen ieder mee voor een halve dag.

Verkoop aandelen antedateren

Het is een bekend, profijtelijk maar bijzonder riskant spelletje: het vanuit privé verkopen van in waarde gedaalde aandelen tegen de oorspronkelijke (hoge) koers. Het verlies op aandelen is in privé immers niet aftrekbaar, net zoals een waardestijging daar onbelast kan blijven.

Luzac toch niet aftrekbaar

In een vorige nieuwsbrief berichtten wij dat de kosten voor een (dure) particuliere middelbare school aftrekbaar zijn als scholingsuitgaven (tot een maximum van € 15.000). De Rechtbank Arnhem is echter overruled door het Hof Arnhem, na beroep van de inspecteur. Zulke kosten zijn volgens het Hof alleen aftrekbaar als ze worden gedaan met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning.

Belastingaftrek voor monumenten versoberd

Door de invoering van de Geefwet per 1 januari 2012 kunnen eigenaren van monumenten tegenwoordig minder kosten aftrekken:

Willekeurig afschrijven (2)

In verband met de crisis is er tijdelijk (alleen nog dit jaar!) een aanvullende faciliteit. Bedrijven kunnen investeringen die in het belastingjaar 2011 plaatsvinden, willekeurig afschrijven. Dat wil zeggen: maximaal 50% in 2011 en het restant in de daarop volgende jaren. Het bedrijfsmiddel moet vóór 1 januari 2014 in gebruik worden genomen.

Willekeurig afschrijven (1)

Als 2011 het laatste jaar is waarin u recht heeft op startersaftrek, dan is dit tevens het laatste jaar waarin u investeringen kunt doen waarop u willekeurig mag afschrijven.

Optimaal beleggen in box 3

Er zijn verschillende mogelijkheden om het belastbare vermogen omlaag te krijgen. Hieronder laten we zien hoe u dat doet.

Verblijfkostenaftrek eigen rijders verhoogd

Vrachtwagenchauffeurs met een eigen truck (de zogenaamde eigen rijders) die meerdaagse internationale ritten maken, kunnen gebruik maken van verblijfskostenaftrek. In 2011 mogen zij een vast bedrag van € 32 (was: € 31 in 2010) per gereden dag van hun winst aftrekken.

Achterstallige kinderalimentatie niet aftrekbaar

Uitgaven voor het levensonderhoud van de kinderen zijn aftrekbaar (als persoonsgebonden aftrek) volgens een forfaitair kwartaalbedrag. Deze uitgaven moeten echter wel zijn gedaan in het jaar waarvoor aanspraak wordt gemaakt op deze aftrekpost. Dus: als u achterloopt met de alimentatie, of als er sprake is van een betwist bedrag dat – al of niet na een gerechtelijke uitspraak – alsnog betaald moet worden, dan is belastingaftrek vaak niet meer mogelijk.

Ook buitenlandse verzekeringspremies aftrekbaar

Premies voor een aanvullende arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een Duitse verzekeraar zijn aftrekbaar, ook als deze verzekeraar niet vermeld staat als toegelaten aanbieder in de Wet Inkomstenbelasting 2001. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een medicus die de weigering van de inspecteur om deze aftrek te accepteren in strijd achtte met de vrijheid van dienstverlening van het Europese verdrag. De Hoge Raad vond dat ook.

Navorderingsaanslag ondanks overmacht

Voor het terugvragen van de btw moet je bonnen en facturen kunnen overleggen. Maar wat nu als dat niet kan, omdat de FIOD je hele administratie in beslag heeft genomen? Dan heb je dubbel pech. Jammer maar helaas...

Beperking aftrek omzetbelasting definitief toegestaan

Het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting (Bua) is niet in strijd met Europese regelgeving. Ondernemers moeten deze regeling dus gewoon blijven toepassen aan het eind van ieder jaar. Dat is het gevolg van een recent arrest van de Hoge Raad, dat aansluit bij een eerdere conclusie van het Europese Hof van Justitie.

Golfkosten soms fiscaal aftrekbaar

Golfkosten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, zo heeft het Hof Arnhem onlangs bepaald. Het golfen moet in ieder geval een zakelijk belang dienen, zoals het werven van klanten in de hogere sociale kringen.

Extra controle op aftrek uitgaven kinderen

Ouders die bijdragen aan kosten voor onder meer voeding en kleding van kinderen jonger dan 30 jaar, mogen die kosten onder specifieke voorwaarden aftrekken. De fiscus heeft aangekondigd dat deze aftrekpost extra gecontroleerd gaat worden bij de aangiften inkomstenbelasting over 2009, met name of de aftrek terecht is toegepast en goed is berekend.