Thema's

Verrekening loonbelasting

Werkgevers moeten op het door hen uitbetaalde loon (onder meer) loonbelasting inhouden, om het ingehouden bedrag vervolgens af te dragen aan de Belastingdienst. De werknemer kan deze ingehouden loonbelasting vervolgens verrekenen met zijn aanslag inkomstenbelasting. Maar wat nu als de werkgever wel braaf aangifte loonheffingen doet, maar het aangegeven bedrag vervolgens niet betaalt?

Voorwaarden inlenersaansprakelijkheid gewijzigd

Per 1 juli 2012 zijn de voorwaarden gewijzigd waaronder een inlener van arbeidskrachten aansprakelijk kan worden gesteld voor niet betaalde loonheffing en btw door het uitzendbureau. De inlener is gevrijwaard van die aansprakelijkheid als hij voldoet aan een aantal voorwaarden, waaronder de volgende:

  • het uitzendbureau voldoet aan de NEN 4400-1 of 4400-2 normen en staat in het SNA-register;
  • de inlener stort 25% van het factuurbedrag inclusief btw (of 20% bij toepassen van de btw-verleggingsregeling) op de G-rekening van de gecertificeerde uitzendonderneming;

Geen grove schuld na fout advies

Een ondernemer kan geen grove schuld verweten worden als hij te weinig loonheffing heeft afgedragen door een fout van een deskundig adviseur. De Hoge Raad heeft onlangs beslist dat in die situatie geen vergrijpboete is verschuldigd. Het ging om een schoonmaakbedrijf waar bij een boekencontrole een aantal identiteitsbewijzen bleek te ontbreken.

Lidmaatschap golfclub aftrekbaar voor dga

Een bv hoeft geen loonbelasting te heffen over de betaling van een bedrijfslidmaatschap van een golfclub voor een directeur-grootaandeelhouder (dga). Dat heeft het Hof Arnhem onlangs beslist.

Speur- en ontwikkelingswerk niet overdraagbaar

Verklaringen voor de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O-verklaringen) kunnen na een reorganisatie niet zomaar worden overgedragen naar andere werkmaatschappijen met een nieuwe naam, of naar de holding van de oorspronkelijke werkmaatschappij.

Eenduidige loonaangifte gaat niet door

De invoering van de “eenduidige loonaangifte” is van de baan. Deze regeling was onder meer bedoeld om de administratieve lasten van werkgevers bij het verwerken van loongegevens te verminderen, door het samenvoegen van belasting en sociale premies.

Ongevallenuitkering soms belast

Een ongevallenuitkering is niet altijd onbelast. Het Hof Arnhem boog zich onlangs over de fiscale status van een kapitaalsuitkering voor een lid van de vrijwillige brandweer, die ernstig schouderletsel had opgelopen bij een voetbaltoernooi van zijn brandweerteam. Daarvoor ontving hij van de gemeente een kapitaalsuitkering van € 125.000 waarop bijna € 65.000 belasting was ingehouden.

Loonstrook mag elektronisch verzonden worden

Vanaf 1 juli 2010 mag de werkgever de loonstrook elektronisch versturen. Voorwaarde is wel dat de werknemer de loonstrook kan opslaan, om deze later ook nog te kunnen raadplegen. Dat is mogelijk als de loonstrook als pdf- of als MS Word-bestand wordt verstuurd.

Nieuw boetebeleid loonheffingen

Het boetebeleid voor loonheffingen is per 1 juli 2010 gewijzigd. Niet of te laat doen van aangifte loonheffingen levert een boete op van EUR 61. De coulancetermijn is verkort tot zeven kalenderdagen na de uiterste betaaltermijn, dus eindigt niet meer op de datum van de naheffingsaanslag.

Nieuw: de werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 wordt de zogenaamde 'werkkostenregeling' ingevoerd. Deze regeling vervangt het huidige systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen, en is bedoeld om de administratieve lastendruk van werkgevers te verlagen. De hoofdregel is dat alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon van de medewerker worden gerekend. In principe moet er dus loonbelasting over betaald worden. Ze kunnen echter ook door de werkgever worden aangewezen als 'eindheffingsbestanddelen'. In dat geval betaalt de werkgever een eindheffing van 80%.

Anoniementarief bij onvolledige administratie

Let erop dat u werknemers bij indiensttreding niet alleen een kopie van een geldig identiteitsbewijs laat inleveren, maar ook een loonbelastingverklaring laat invullen en ondertekenen. Gebeurt dat niet, dan kan de fiscus het anoniementarief van 52% toepassen.

Aangifte loonbelasting dga versoepeld

Bv's met één of meer directeuren-grootaandeelhouders (dga's) zonder overig personeel mogen vanaf 2010 aangifte loonheffingen doen over nog niet begonnen tijdvakken. Dat betekent dat deze bv's al in het begin van het jaar aangifte kunnen doen voor heel 2010. Voorwaarde is wel dat deze dga's niet verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (wat meestal het geval is). De regeling geldt ook voor eventuele meewerkende echtgenoten en kinderen, als die niet zijn verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Loonbelastingverklaring waardeloos zonder handtekening

Heeft u werknemers? Waak er dan voor dat ze niet vergeten hun loonbelastingverklaring te ondertekenen. Het Hof Amsterdam oordeelde onlangs dat het ontbreken van een handtekening voldoende reden was om een uitzendbureau een naheffingsaanslag loonbelasting naar het anoniementarief op te leggen. Zonder handtekening was immers onduidelijk of de gegevens die op het formulier stonden wel afkomstig waren van de desbetreffende werknemer. Tja...

Loonheffing strenger gecontroleerd

Sinds 1 oktober 2009 worden de aangiften loonheffingen strenger gecontroleerd. Ook worden sommige aangiftes nu geweigerd, terwijl voorheen - per brief - gevraagd werd om de fouten te herstellen. De fouten die tot weigering leiden, vindt u op www.belastingdienst.nl in de 'Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen'.

Naheffing loonbelasting over ontslagvergoeding

Wees voorzichtig met het parkeren van een ontslagvergoeding. Als u hier onzorgvuldig mee omgaat, kan de fiscus een naheffing loonbelasting en eventueel een boete opleggen.

Loonheffing voor klusjesman

Particulieren, opgepast! Niet alleen bedrijven maar ook particulieren moeten oppassen met het inhuren van hulptroepen. Voor je het weet is er sprake van een (fictieve) dienstbetrekking, waardoor er loonheffing en premies ingehouden en afgedragen moeten worden. We onderscheiden twee situaties.

Ook na 2009 loonheffing voor dga

De staatssecretaris heeft oplossingen aangedragen voor de problemen die zijn ontstaan rond de inhoudingsplicht voor de loonbelasting voor directeuren-grootaandeelhouders (dga's). Deze plicht was per 1 januari 2008 afgeschaft als onderdeel van een maatregelenpakket dat de administratieve lasten van de dga moest verlichten.

Naheffing niet afgedragen loonbelasting

Een werkgever moet er goed op letten dat ingehouden loonbelasting ook daadwerkelijk wordt afgedragen aan de fiscus. Dat bewijst een zaak die speelde bij het hof Amsterdam.