Thema's

Hoofdpunten van de ‘Fiscale agenda’

Er staat weer een vernieuwing van het belastingstelsel op stapel: de zogenaamde Fiscale agenda. Een van de onderdelen is een verschuiving van directe belastingen (die rechtstreeks geheven worden) naar indirecte belastingen, zoals btw en accijnzen. De belasting op winst en werk gaat omlaag en de belasting op consumptie gaat omhoog, door de tarieven van de IB en de Vpb te verlagen en de btw te verhogen. Met een hogere btw-opbrengst kunnen kleine belastingen zoals de verpakkingsbelasting en de frisdrankbelasting worden afgeschaft.

Genade voor recht: langere termijnen

Doorgaans houdt de fiscus strikt de hand aan termijnen: te laat is te laat, tenzij er een (heel goed) verhaal is. Maar in twee recente gevallen heeft men met de hand over het hart gestreken. De deadline voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2013 werd door de Belastingdienst vanwege problemen als gevolg van de overbelasting van de site met twee dagen opgerekt.

Twee wordt geen drie

Wie gaat scheiden en als gevolg daarvan zijn of haar woning moet verkopen heeft – dat zal duidelijk zijn – in deze markt een probleem. Het is dan ook terecht dat vanuit de Tweede Kamer aan minister Blok (Wonen en Rijksdienst) vragen zijn gesteld over de fiscale problemen die kunnen optreden als gehuwden met een eigen woning gaan scheiden.

Lenteakkoord

Op 25 mei presenteerden VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie de definitieve tekst van hun Lenteakkoord. Hieronder een samenvatting van de plannen.

Geruisloze inbreng geweigerd

Om een IB-onderneming geruisloos in een bv te kunnen inbrengen, moet onder meer worden voldaan aan ‘de zevende standaardvoorwaarde’. Die zegt dat de verkrijgingsprijs van de aandelen een reële afspiegeling moet zijn van de waarde van de ingebrachte onderneming. Bij een apotheker die zijn bedrijf geruisloos wilde inbrengen in een bv, was dat niet het geval. Hij claimde een te hoge goodwill, waardoor hij meer aandelen zou krijgen dan de onderneming waard was, met als gevolg dat de inspecteur de geruisloze inbreng niet accepteerde.

Praktijkpand van bv naar privé

Een accountant bracht zijn IB-onderneming in in een bv. Omdat hij de bv wilde vestigen in een nieuw pand, wilde hij zijn ‘praktijk aan huis’-pand (dat deel uitmaakte van het ondernemingsvermogen) niet meenemen bij de inbreng. Hij bracht het pand dus over naar zijn privévermogen. Het daarbij ontstane boekverlies van € 216.000 bracht hij bij zijn aangifte IB ten laste van zijn belastbaar inkomen.

Pas op met dividenduitkering bij pensioen in eigen beheer

Heeft u een bv, dan kunt u dividend uitkeren (25% inkomstenbelasting in box 2). Er kan echter nooit méér dividend worden uitgekeerd dan er vrij uitkeerbare reserves zijn. Maar hoeveel is de vrij uitkeerbare reserve eigenlijk? Dat hangt onder andere af van de eventuele pensioenverplichting.

Vervolgens is de vraag hoe hoog de pensioenverplichting is. Dus: wat is de waarde van het pensioen op dat moment? Dat is lastig, omdat er twee waarden zijn: de fiscale waarde en de commerciële waarde. Die laatste is meestal hoger, waardoor er minder geld overblijft om uit te keren als dividend.

Navordering alleen na écht nieuw feit

De fiscus mag alleen een navorderingsaanslag opleggen (na het vaststellen van de definitieve aanslag) als er een nieuw feit geconstateerd is. Of als de belastingbetaler de boel aantoonbaar belazerd heeft natuurlijk.

Speerpunt van dit jaar: te laat ingediende aangiften

De fiscus kiest elk jaar een thema waarop de aangiften strenger worden gecontroleerd. In 2011 is dat het tijdig indienen van de aangiften inkomstenbelasting (IB), vennootschapsbelasting (Vpb), loonbelasting (LB) en omzetbelasting (OB). De fiscus zal forse boetes gaan opleggen, variërend van € 226 bij te laat indienen IB en Schenkings- en erfbelasting, tot € 4.920 bij stelselmatig te laat indienen.

Cv-deelname: box 1 of 3?

Commanditaire vennoten die geen andere activiteiten verrichten dan 'normaal vermogensbeheer' worden belast in box 3. Wanneer een commanditair vennoot te actief wordt, is die geen belegger meer maar ondernemer, waardoor de commanditaire deelname belast wordt in box 1. Dat laatste geldt echter alleen als de cv een onderneming drijft, getuige een uitspraak van De Rechtbank Leeuwarden.

Afboeken vordering was toegestaan

Oninbare vorderingen zijn fiscaal aftrekbaar voor bedrijven maar niet voor particulieren. De vraag is dan: wanneer hoort uitgeleend spaargeld dat je niet meer terugkrijgt tot het bedrijfsvermogen en wanneer tot het privé-vermogen? Het criterium is of het om tijdelijk overtollige middelen gaat (bedrijfsvermogen) of om permanent overtollige middelen (priv?-vermogen). Meestal gaat dat fout als je het voor laat komen, maar soms toch niet, zo blijkt uit een recente uitspraak van de Rechtbank Haarlem.

Golfkosten soms fiscaal aftrekbaar

Golfkosten zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar, zo heeft het Hof Arnhem onlangs bepaald. Het golfen moet in ieder geval een zakelijk belang dienen, zoals het werven van klanten in de hogere sociale kringen.

Fiscus waardeert DSB-deposito's op nul

Het ministerie van Financiën heeft in verband met het faillissement van de DSB Bank goedgekeurd dat belastingplichtigen de waarde van bepaalde box-3-bezittingen per 31 december 2009 op nul waarderen. Het gaat om achtergestelde deposito's en vorderingen op de DSB vanwege tegoeden op spaarrekeningen boven het gegarandeerde bedrag van EUR 100.000.

Geen uitstel na twee maal te late aangifte

Let goed op dat u de aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting over 2008, 2009 en 2010 op tijd indient. Doet u dit twee keer of vaker te laat, dan komt u in 2011 niet meer in aanmerking voor de uitstelregeling.

Extra controle op aftrek uitgaven kinderen

Ouders die bijdragen aan kosten voor onder meer voeding en kleding van kinderen jonger dan 30 jaar, mogen die kosten onder specifieke voorwaarden aftrekken. De fiscus heeft aangekondigd dat deze aftrekpost extra gecontroleerd gaat worden bij de aangiften inkomstenbelasting over 2009, met name of de aftrek terecht is toegepast en goed is berekend.

Dubbele aftrek alimentatie

Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat het is toegestaan om een notarieel vastgelegde meerjarige schenking dubbel af te trekken: in box 1 als persoonsgebonden aftrek en ook nog eens als schuld in box 3 (namelijk als een schuld ter waarde van de toekomstige lijfrenteverplichtingen).

Debet-rente rekening-courant eenmanszaak niet aftrekbaar

Een IB-ondernemer mag de debet-rente van zijn zakelijke rekening-courant in principe ook aftrekken van de bedrijfswinst als hij deze rekening mede gebruikt voor privé-uitgaven. Op die regel bestaan echter wel uitzonderingen.

Aftrekbaarheid monumentenpanden

De staatssecretaris van Financiën heeft de aftrekbaarheid van kosten voor rijksmonumentenpanden uitgebreid. Kosten voor binnenschilderwerk zijn aftrekbaar als die samenhangen met andere onderhoudswerkzaamheden die aftrekbaar zijn, zoals kosten door lekkages, optrekkend vocht, vervanging van ramen en leidingen.

Regresvordering aftrekbaar?

Een regresvordering is het recht op terugbetaling van geld dat voor een ander betaald is. Hoe werkt dat bij een familielid en wanneer is zo'n vordering aftrekbaar (als het misgaat)? Dan moet zo'n transactie 'ongebruikelijk in het maatschappelijk verkeer' zijn. Maar wat is 'ongebruikelijk'? Daarover heeft het Hof Den Haag zich onlangs uitgesproken.

Regeling durfkapitaallening versoepeld

Zowel startende als gevorderde ondernemers hoeven de toelichting op hun persoonlijke balans over het toepassen van een durfkapitaallening niet meer bij de aangifte inkomstenbelasting te voegen. De inspecteur kan de toelichting later wel opvragen, aldus een besluit van de staatssecretaris van Financië?n.