Thema's

Fiscale verlichting bij bedrijfsproblemen

Nederlandse tuinders hebben grote schade geleden door de problemen met de EHEC-bacterie in Duitsland, in juni van dit jaar. Voor die situatie zijn speciale maatregelen getroffen, maar daarnaast kunnen ondernemers die het moeilijk hebben, altijd gebruik maken van reeds bestaande mogelijkheden:

Error?

Fijn hoor, die computers. Maar wat als ze er opeens mee stoppen, waardoor uw administratie (geheel of gedeeltelijk) verdwenen is? Dan hebt u toch echt een probleem, zo besliste de Rechtbank Noord-Holland. Wanneer als gevolg van een computerstoring een wezenlijk onderdeel van uw administratie niet meer beschikbaar is, komt dat voor uw eigen rekening en risico. In zo’n geval is niet aan de wettelijke administratieplicht voldaan. Want volgens de rechtbank hoort het ook tot die administratieplicht dat de ondernemer afdoende maatregelen treft om zijn gegevensdragers te beveiligen en op te slaan.

Uitstel bij de fiscus

In antwoord op Kamervragen heeft Staatssecretaris Wiebes van Financiën verduidelijkt wat voor ondernemers de voorwaarden zijn om bij de Belastingdienst uitstel van betaling te kunnen krijgen. Belangrijk is dat de Staatssecretaris drie vormen van uitstel van betaling onderscheidt: regulier uitstel, bijzonder uitstel en kortlopend uitstel.

Let op bij aangifte omzetbelasting

De meeste ondernemers doen aangifte omzetbelasting per kwartaal. Enkelen doen aangifte per maand, maar er is nog steeds een groep die hun aangifte jaarlijks mogen indienen. En het is te verwachten dat onder de trotse bezitters van zonnepanelen (die sinds kort voor de omzetbelasting als ondernemer worden gezien) deze aangiftevorm bijzonder populair zal worden. Voor deze jaaraangifte-ondernemers is het goed om te weten dat de voorwaarden voor het mogen doen van een jaaraangifte gewijzigd zijn.

Zonnepanelen

Je ziet ze steeds meer verschijnen op daken van bedrijven en van particuliere woningen: zonnepanelen. Goed voor het milieu en nu nog beter voor de portemonnee. Want onlangs besliste het Europese Hof van Justitie dat meneer Fuchs (een Oostenrijkse particulier) die met zijn zonnepanelen stroom opwekte en die stroom vervolgens verkocht aan een elektriciteitsbedrijf voor de btw aangemerkt kon worden als ondernemer.

Makkelijker aanvragen van EIA en MIA/Vamil

De energie-investeringsaftrek (EIA), de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn bedoeld als een fiscaal steuntje in de rug voor investerende ondernemers. Toch gaat het bij het aanvragen van deze fiscale tegemoetkomingen opvallend vaak mis, omdat niet aan (formele) eisen wordt voldaan. Het is dan ook goed om te weten dat het aanvraagformulier voor de EIA, de MIA en de Vamil voor 2013 is vereenvoudigd. Zo hoeft voor een maatschap of vennootschap onder firma (v.o.f.) nog maar één aanvraag per gezamenlijke investering ingediend te worden.

Afrekenen bij doorstart

Bij het verkopen van een onderneming moet worden afgerekend over de boekwinst, tenzij dat bedrag wordt toegevoegd aan een herinvesteringsreserve waarmee de onderneming elders wordt voortgezet. In het laatste geval is er geen sprake van staking maar van verplaatsing.

Nieuwe regels voor stelselwijzigingen

Rode cijfers zijn niet handig, bijvoorbeeld wanneer je moet onderhandelen met een bank. In zo’n geval kan een stelselwijziging zinvol zijn, waarbij je voorraden en bedrijfsmiddelen herwaardeert, met – tadaa! – weer zwarte cijfers als gevolg.

Veel ondernemers laten fiscale voordelen liggen

Driekwart van de ondernemers laat zich bij de aanschaf van een nieuw bedrijfsmiddel niet adviseren door hun accountant of adviseur. Daardoor laat 41% van de ondernemers fiscaal voordeel liggen door onvoldoende kennis van de regels. Dat blijkt uit onderzoek van de Kamer van Koophandel.

Winkeltijdenwet aangescherpt

Per 1 januari 2011 is de winkeltijdenwet aangescherpt. Gemeenten moeten nu duidelijker dan voorheen aangeven waarom zij – op basis van de zogenaamde toeristenbepaling – hun winkeliers toestemming geven om meer dan twaalf koopzondagen per jaar open te zijn.

Minder bescherming bij verlengd huurcontract

De nieuwe eigenaar van een bedrijfspand kan eventuele huurders niet zomaar de huur opzeggen wanneer hij het pand nodig heeft voor eigen gebruik. Daarvoor geldt een wachttijd van drie jaar. Deze termijn geldt echter alleen als de huurovereenkomst nog nooit is verlengd. Is dat wel het geval, dan is de nieuwe eigenaar alleen gebonden aan de opzegtermijn en wettelijke voorwaarden, zo heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

Mkb-winstvrijstelling vermindert buitenlands inkomen

Wie zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten geniet, mag de Nederlandse belasting over het ‘wereldinkomen’ (dat is: het totaal van binnenlands en buitenlands inkomen) verminderen, om dubbele belasting te voorkomen. Deze vermindering wordt berekend volgens de formule:

Fiscaal nummer wordt RSIN

Zoals het SOFI-nummer vervangen is door het Burgerservicenummer, zo zal het huidige fiscale nummer van bedrijven etc. vervangen worden door een “Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer”, kortweg RSIN. Dat nummer is overigens wel identiek aan het fiscale nummer.

Niet insturen tuinbouwverklaring kostbare zaak

Ondernemers in de tuinbouw opgelet! Overweegt u een andere energieleverancier te nemen, houd er dan rekening dat u aan de nieuwe leverancier een nieuwe tuinbouwverklaring moet sturen (binnen zes weken na de overstap). Anders komt u niet meer in aanmerking voor de teruggave van energiebelasting.

Alle regels in één oogopslag

Ondernemers kunnen sinds eind september 2009 alle informatie over wijzigingen in wet- en regelgeving, vergunningen en subsidies vinden op Antwoordvoorbedrijven.nl.

Debet-rente rekening-courant eenmanszaak niet aftrekbaar

Een IB-ondernemer mag de debet-rente van zijn zakelijke rekening-courant in principe ook aftrekken van de bedrijfswinst als hij deze rekening mede gebruikt voor privé-uitgaven. Op die regel bestaan echter wel uitzonderingen.

Regeling durfkapitaallening versoepeld

Zowel startende als gevorderde ondernemers hoeven de toelichting op hun persoonlijke balans over het toepassen van een durfkapitaallening niet meer bij de aangifte inkomstenbelasting te voegen. De inspecteur kan de toelichting later wel opvragen, aldus een besluit van de staatssecretaris van Financië?n.

Gratis uittreksel

Ondernemers en rechtspersonen krijgen vanaf 1 januari 2010 jaarlijks een gratis maar wel elektronisch gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit uittreksel heeft dezelfde juridische status als een gewaarmerkt papieren uittreksel.

Geen herinvesteringsreserve na verkoop horecaonderneming

Bij de verkoop van een onderneming mag van de boekwinst een herinvesteringsreserve worden gevormd voor een nieuwe onderneming. Voorwaarde is wel dat het nieuwe bedrijf te beschouwen is als een voortzetting van de oude onderneming.

Is een stille vennoot een ondernemer?

Is een matroos die deelneemt in de maatschap van zijn kapitein (een zogenaamde 'deelvisser') een ondernemer met recht op zelfstandigenaftrek? Dat hangt ervan af. Namelijk of hij al dan niet ondernemersrisico loopt, zegt de Hoge Raad.