Thema's

Betalen per telefoon

Er komen steeds meer manieren om uw parkeergeld te betalen. Wel makkelijk, want met de huidige tarieven schiet het betalen met muntjes niet erg op! Maar dat alternatieve betalen laat wel een digitaal spoor na. En laat de fiscus daar nu bijzonder in geïnteresseerd zijn.

Voordelig jong gebruikt

Veel particulieren kopen graag een auto waar zoals dat zo mooi heet ‘de kop van af is’. De eerste en hoogste afschrijvingen hebben al plaatsgevonden, waarmee de jonge en dus nog steeds kwalitatief goede auto een stuk goedkoper is dan een nieuwe. Maar vanuit fiscaal oogpunt hadden veel ondernemers toch vaak een sterke voorkeur voor een nieuwe auto. De vraag is of dat nog steeds verstandig is.

Geen aftrekbare eigen bijdrage zonder privégebruik

De bekende leasebak blijft een uiterst gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zijn zelfs bereid hiervoor een forse eigen bijdrage te betalen, als ze dan mogen rondrijden in een auto van een gewenst merk, type, uitvoering of kleur. Tegelijkertijd zal de werknemer aan wie een personenauto ter beschikking is gesteld te maken krijgen met de bekende bijtelling. Waarop de eigen bijdrage weer in aftrek kan worden gebracht.

Kapotte kilometerteller: foute boel

Stel: de kilometerteller van uw leasewagen is kapot. Hoe zit het dan met uw privékilometers? Een werknemer had daarvoor wel een erg eenvoudige oplossing bedacht; ‘geen verklaring privégebruik aanvragen’. Want met een kapotte kilometerteller kun je immers toch geen rittenregistratie bijhouden’, zo was de redenering. Hof Den Haag dacht daar toch anders over.

Aardige beloningen voor werknemers

Maakt u nog geen gebruik van de nieuwe werkkostenregeling (die per 1 januari 2011 is ingevoerd en waarvan de toepassing nog één jaar mag worden uitgesteld), dan kunt u uw werknemers op de onderstaande manieren fiscaal vriendelijk belonen.

Aandachtspunten

  • Rijdt u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé in een auto van de zaak, werk dan voor 31 december uw kilometeradministratie bij.
  • Alle woon-werkkilometers gelden als zakelijke kilometers. (Maar dan ook echt álle woon-werkkilometers, hoe vaak u ook op en neer naar huis rijdt. Dus ook de lunchkilometers.)
  • Heeft u een testament, controleer dan of dat nog aansluit op uw huidige situatie.
  • Bent u getrouwd (of heeft u een geregistreerd partnerschap), controleer dan of uw huwelijksgoederenregime nog ‘bijgewerkt’ moet worden.

Compromis oldtimers

Een relatief beperkt belang, maar toch veel commotie. Dit keer ging het om de afschaffing van de vrijstelling van motorrijtuigenbelasting (MRB) voor oldtimers. Want als het om de fiscale behandeling van auto’s gaat speelt emotie altijd een grote rol.

Werkgever moet autogebruik controleren

Werkgevers, opgepast! Als u aan uw werknemers een auto van de zaak ter beschikking stelt, (en dat kan ook – zoals in het hier besproken berechte geval – een bestelbus zijn) dan moet er niet alleen een bijtelling plaatsvinden, maar die bijtelling moet ook verloond worden. Wordt van de auto echter geen privégebruik gemaakt (bijvoorbeeld omdat de werkgever dat verboden heeft) dan is een bijtelling niet aan de orde. Zo’n verbod moet schriftelijk worden vastgelegd. Op zich is dat geen probleem, want ‘papier is geduldig’.

Zakelijk of privé?

Een nette kilometeradministratie is de aangewezen manier om de bekende fiscale bijtelling te voorkomen. Maar dan moet u wel weten of een ritje als zakelijk of als privé moet worden aangemerkt. Daar is de laatste tijd opvallend veel rechtspraak over verschenen. Als zakelijk werden aangemerkt alle

Coulance-regeling voor bestelauto’s

Als bij een controle van uw bestelauto blijkt dat de inrichting niet voldoet aan de wettelijke eisen, bijvoorbeeld omdat u er een keer iets aan hebt veranderd voor het vervoer van bepaalde materialen, kan de fiscus een forse naheffing plus boete opleggen. De inspecteur geeft u wel de kans om uw bestelauto binnen een bepaalde termijn weer in te richten volgens de wettelijke eisen. Als u dit laat zien, volgt geen naheffing.

Normen voor geautomatiseerde rittenregistratie

De Belastingdienst heeft normen vastgesteld voor geautomatiseerde rittenregistratie-systemen. Zo’n registratiesysteem kun je gebruiken om aan te tonen dat je per jaar niet meer dan 500 km privé rijdt. Of je gebruikt het voor de gestaffelde bijtelling voor bestelauto’s, die mogelijk in 2013 wordt ingevoerd.

Vergoeding voor garage is belast

Een vergoeding van de baas voor het stallen van een auto van de zaak in je eigen garage behoort tot het loon en is daarom belast. Dat heeft het Hof Den Bosch onlangs bepaald. Volgens de wet behoren vergoedingen voor parkeergelegenheid in of bij de woning (in dit geval € 100 per maand) niet tot de vrijgestelde vergoedingen.

Onbelaste kilometervergoeding niet verlaagd

De staatssecretaris heeft laten weten dat hij niets ziet in het verlagen van de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent naar 13 cent per zakelijk gereden kilometer. Dit was een van de fiscale maatregelen die een ambtelijke werkgroep onderzocht om het aantal files op de snelwegen terug te dringen.

Btw-correctie privégebruik – Vragen en antwoorden

De btw-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak, waar we eerder al over berichtten, roept veel vragen op. We beantwoorden ze graag voor u.

Waar ging het ook alweer over?
Voor een auto van de zaak geldt niet alleen de bekende ‘bijtelling in de IB’, maar ook de – iets minder bekende – btw-correctie. Oftewel: een verplichte terugbetaling van btw aan het einde van het jaar, ter compensatie van te veel afgetrokken btw. Die btw-correctie (oftewel terugbetaling) bedraagt: 12% van de bijtelling.

Belastingplan 2012

Heel spannend was het Belastingplan dit jaar niet. Veel van de aangekondigde maatregelen waren al eerder aangekondigd in de Fiscale Agenda (waar we al eerder over bericht hebben).

Let op bij de laatste btw-aangifte

Verzorgt u zelf uw btw-aangifte, voorkom dan boetes en rente door bij de laatste aangifte van dit jaar goed op de volgende punten te letten:
- btw-correctie privégebruik personenauto (zie ook het artikel hieronder);
- correctie in het kader van de bedrijfskantineregeling;
- overige correcties, zoals verstrekkingen aan het personeel (denk aan het kerstpakket!), relatiegeschenken, etc.;
- herziening voorbelasting investeringsgoederen.

    Btw-correctie privégebruik personenauto

Gebruik auto van de zaak bij tweede werkgever was privégebruik

Als een auto van de zaak ook wordt gebruikt voor werkzaamheden voor een andere dienstbetrekking, dan geldt dat als privégebruik. Ook als de kosten van het autogebruik worden betaald door de tweede werkgever. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een werknemer die zijn Porsche Cayenne Turbo voor twee werkgevers gebruikte.

Alleen extra zuinige auto’s fiscaal voordeliger

Het kabinet heeft de normen aangescherpt voor wat ‘een zuinige auto’ genoemd mag worden. Vanaf medio volgend jaar moeten auto’s extra zuinig zijn om in aanmerking te komen voor de bijbehorende fiscale voordelen.

Bijtelling personeels-auto

Bij een auto van de zaak moet een rittenregistratie worden bijgehouden om bijtelling vanwege privégebruik te voorkomen. Dat geldt ook als zo’n auto ter beschikking staat van al het personeel.

Slimme bijtellingstruc afgekeurd

De Rechtbank Breda heeft een streep gehaald door een creatieve constructie om de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto te vermijden. Het werkte als volgt. Een dga had twee bv’s; laten we ze X en Y noemen. Bv X had een auto aangeschaft die doordeweeks werd verhuurd aan bv Y. De auto werd dan zakelijk gebruikt door de dga, die daarvoor een kilometeradministratie zou bijhouden. In het weekend huurde de dga zijn auto als privépersoon van bv X. Bv Y dacht geen loonheffing voor het privégebruik verschuldigd te zijn omdat er op werkdagen geen sprake was van privégebruik, en de auto in het weekend niet beschikbaar was voor de berijder. Die huurde de auto dan immers privé van bv X.