Thema's

Voorsorteren op einde personeelslening

Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel (‘loon’) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente – die dus eerst moest worden bijgeteld – vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven.

Schenking voor eigen woning

Als je mag afgaan op alle krantenartikelen en op alle vragen van belastingplichtigen is het belangrijkste onderdeel van het Belastingpakket 2014 de tijdelijk verhoogde belastingvrije schenking die gedaan mag worden voor de aankoop van een eigen woning. De schenking mag ook gedaan worden voor de aflossing op de eigen woningschuld en het is zelfs toegestaan om de schenking te gebruiken voor het terugbetalen van een na de verkoop van een eigen woning resterende restschuld. Bijzonder aan deze schenking is verder dat de toepassing niet beperkt is tot de schenking van ouders aan hun kinderen. Iedereen mag belastingvrij schenken, mits aan het bestedingsdoel wordt voldaan.

Aftrekposten

Datgene wat als aftrekpost in aanmerking komt, maar betrekking heeft op volgend jaar, mag u al dit jaar betalen en aftrekken (met uitzondering van vooruitbetaalde rente voor de eigen woning, die betrekking heeft op een periode die eindigt na 30 juni 2014). Hieronder geven we enkele mogelijkheden.

Forse (tijdelijke) verruiming schenkingsvrijstelling voor eigen woning

U bent van ons gewend op deze plek een overzicht te krijgen van de meest recente bedragen die belastingvrij geschonken kunnen worden. Zo ook nu. Maar dit jaar is er iets nieuws. Het kabinet heeft op Prinsjesdag namelijk aangekondigd een forse (tijdelijke!) vrijstelling in te voeren in de schenkbelasting. Het gaat om een vrijstelling van maar liefst € 100.000. Voorwaarde is wel dat het geschonken bedrag wordt gebruikt voor de eigen woning. Het kan daarbij gaan om de koop van zo’n woning of om aflossing op de hypotheekschuld.

Schenkingsvrijstellingen 2013

Heeft u de belastingvrije schenkingen aan kinderen, kleinkinderen en goede doelen al benut? De vrijgestelde bedragen voor 2013 zijn als volgt:

Besluit over tweede hypotheek voor aflossen van EW-schuld

Voor nieuwe gevallen – dat wil zeggen voor degenen die op of na 1 januari 2013 een eigen woning hebben gekocht, en die geen beroep kunnen doen op overgangsrecht - geldt dat de lening op hun woning in dertig jaar (tenminste annuïtair) volledig moet worden afgelost wil recht bestaan op hypotheekrenteaftrek.

Restschuld biedt weinig fiscale mogelijkheden

Steeds meer huiseigenaren moeten hun woning met verlies verkopen, waardoor een negatieve overwaarde (negatieve eigenwoningreserve) ontstaat. Dat kan ertoe leiden dat naast de financiering voor een eventuele nieuwe woning ook een restschuld betaald moet worden aan de bank, als de oude woning betaald was met geleend geld. Voor zover mogelijk kunt u zo’n restschuld het beste betalen uit eigen middelen, omdat de rente niet aftrekbaar is.

Afsluitprovisie: dubbel profiteren toegestaan

Als je een huis koopt, is de afsluitprovisie voor de hypotheek voor 1,5% aftrekbaar, met een maximum van € 3.630. Tot nu toe vond de fiscus dat dit maximum per woning gold en niet per belastingplichtige. Na bezwaar van een belastingadvieskantoor denkt de fiscus hier nu anders over. Dat betekent dat als je met z’n tweeën een huis koopt, je ook dubbel kunt profiteren van dat maximum.

Verbouwing en ondernemingsvermogen

Het is toegestaan om een woning na verbouwing tot het ondernemingsvermogen te rekenen als 10% of meer van het oppervlak als kantoor- of praktijkruimte wordt gebruikt. Dat heeft de Rechtbank Arnhem bepaald in een zaak van een huisarts die zijn praktijk liet vergroten. Na de verbouwing vormde de praktijkruimte 12% van de inhoud van de woning. Vervolgens kon de woning tot het ondernemingsvermogen gerekend worden.

WOZ-taxaties: Fierens-marge niet meer toegestaan

Gemeenten moeten de WOZ-waarde van woningen voortaan nauwkeuriger bepalen. Ze mogen niet langer de zogenaamde ‘Fierens-marge’ gebruiken, vernoemd naar het voormalige PvdA-kamerlid Thea Fierens, die het aantal bezwaar- en beroepsprocedures over relatief kleine waardeverschillen wilde beperken.

Besluit eigenwoningrente versoepeld

De minister van Financiën heeft het besluit over de eigenwoningrente aangepast. De rente die ontvangen is uit een verbouwingsdepot, moest tot nu toe in mindering worden gebracht op de te betalen hypotheekrente. Dit hoeft voortaan niet meer in de eerste zes maanden na opening van het depot. Daarná moet de ontvangen rente wel weer worden gesaldeerd met de betaalde rente.

Onderhoudsfonds vereniging van eigenaren: box 1 of box 3?

Verenigingen van eigenaren (bij flats, huizenblokken, appartementencomplexen, etc.) houden meestal een potje aan voor groot onderhoud. De vraag is nu: is het geld dat een eigenaar in dat onderhoudsfonds stort, belast in box 1 (eigen woning, gunstig) of in box 3 (vermogen, minder gunstig)? Antwoord: box 3, getuige een recente uitspraak van de Hoge Raad.

Bankspaarhypotheek vaak gunstiger dan levenhypotheek

Sinds 1 januari 2008 kan geld voor de aflossing van een hypotheek ook opzij worden gezet op een geblokkeerde spaarrekening bij de bank. Dit staat bekend als 'banksparen'. Bij een bankspaarhypotheek wordt het sparen voor het aflossen van de hypotheek losgekoppeld van een overlijdensrisicoverzekering. Zo'n verzekering moet u dus apart sluiten, wat vaak goedkoper kan dan bij een levenhypotheek.

Tijdelijke btw-verlaging voor woningonderhoud

Voor het renoveren en herstellen van woonhuizen is een tijdelijke btw-verlaging aangekondigd. De verlaging geldt voor reparaties en verbouwingen - denk ook aan het plaatsen van dakkapellen, het aanbouwen van een serre, het uitbouwen van een garage, etc. - die worden afgerond tussen 1 oktober 2010 en 1 juli 2011.

Woningverkoop aan stamrecht-bv mogelijk lucratief

De eventuele waardedaling van een huis (bijvoorbeeld als gevolg van gemorrel aan de hypotheekrenteaftrek) is privé niet aftrekbaar. Onderhoudskosten en een eventuele waardedaling zijn daarentegen wel aftrekbaar als het huis eigendom is van een bv.

Faillissement DSB en hypotheekschuld

Als u door het faillissement van uw bank een eventueel spaarsaldo bij die bank moet gebruiken om de hypotheek bij dezelfde bank deels af te lossen (of als de curatoren een en ander verrekenen), dan blijft voor het afgeloste deel uw recht op hypotheekrenteaftrek gewoon bestaan. De staatssecretaris heeft hiertoe het besluit Eigenwoningrente aangepast.

Bijleenregeling versimpeld

Als u uw huis met winst verkoopt, moet u het verschil tussen de verkoopprijs en oorspronkelijke aankoopprijs gebruiken voor de aankoop van uw nieuwe woning. Doet u dat niet, dan kan dat leiden tot een beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dit staat bekend als de 'bijleenregeling'.

Aftrek voor energiebesparing bij huurwoningen

De staatssecretaris van Financiën heeft de energie-investeringsaftrek (EIA) gewijzigd, met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2009. Ook investeringen in bestaande huurwoningen die bestemd zijn voor andere dan kortstondige verhuur, en die leiden tot aanzienlijk zuiniger energieverbruik, komen nu in aanmerking voor de EIA.

Hypotheekrenteaftrek ná tijdeijke verhuur

Wie verhuisd is naar een nieuw koophuis, maar zijn oude huis nog niet verkocht heeft, mag maximaal twee jaar de hypotheekrente voor beide huizen aftrekken. Als je in de tussentijd je oude huis verhuurt, vervalt die faciliteit, maar dat is niet erg omdat je daarvoor in de plaats huur ontvangt. Wél een probleem is het feit dat je niet meer terug kunt. Dus als de verhuur beëindigd wordt (binnen die periode van twee jaar) kun je niet meer alsnog beide hypotheekrentes aftrekken.

Woningisolatie goedkoper geworden

Het btw-tarief voor het isoleren van woningen is sinds 1 juli 2009 verlaagd van 19 naar 6%. De staatssecretaris wil met deze maatregel de economie stimuleren en het milieu verbeteren.