Thema's

Geen aftrekbare eigen bijdrage zonder privégebruik

De bekende leasebak blijft een uiterst gewilde arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers zijn zelfs bereid hiervoor een forse eigen bijdrage te betalen, als ze dan mogen rondrijden in een auto van een gewenst merk, type, uitvoering of kleur. Tegelijkertijd zal de werknemer aan wie een personenauto ter beschikking is gesteld te maken krijgen met de bekende bijtelling. Waarop de eigen bijdrage weer in aftrek kan worden gebracht.

Kapotte kilometerteller: foute boel

Stel: de kilometerteller van uw leasewagen is kapot. Hoe zit het dan met uw privékilometers? Een werknemer had daarvoor wel een erg eenvoudige oplossing bedacht; ‘geen verklaring privégebruik aanvragen’. Want met een kapotte kilometerteller kun je immers toch geen rittenregistratie bijhouden’, zo was de redenering. Hof Den Haag dacht daar toch anders over.

Bewijslast kosten privégebruik

Een ondernemer die ook privé rondrijdt in een tot zijn – voor de omzetbelasting – ondernemingsvermogen behorende auto moet aan het einde van het jaar een correctie aanbrengen in zijn aangifte omzetbelasting in verband met dit privégebruik. De omvang van dit privégebruik wordt in beginsel forfaitair bepaald. Als de ondernemer echter aannemelijk kan maken dat de werkelijke kosten van het privégebruik lager zijn dan de kosten die zijn berekend op basis van het forfait, dan mag de correctie worden berekend op basis van deze lagere werkelijke kosten.

Passagiersstoel en bijtelling voor privégebruik

Als een bestelauto ‘door de aard en inrichting (nagenoeg) uitsluitend geschikt is voor het vervoer van goederen’, volgt geen bijtelling voor privégebruik. Of er in de bestuurderscabine een tweede stoel zit, die geschikt is om een passagier mee te nemen, is niet relevant. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald over een bestelauto waarvan de laadruimte was ingericht met schappen, kasten en rekken, met in de bestuurderscabine een tweede stoel.

Btw-correctie privégebruik – Vragen en antwoorden

De btw-correctie voor het privégebruik van een auto van de zaak, waar we eerder al over berichtten, roept veel vragen op. We beantwoorden ze graag voor u.

Waar ging het ook alweer over?
Voor een auto van de zaak geldt niet alleen de bekende ‘bijtelling in de IB’, maar ook de – iets minder bekende – btw-correctie. Oftewel: een verplichte terugbetaling van btw aan het einde van het jaar, ter compensatie van te veel afgetrokken btw. Die btw-correctie (oftewel terugbetaling) bedraagt: 12% van de bijtelling.

Rittenregistratie voor bestelauto’s afgeschaft

Voor bestelauto’s die uitsluitend zakelijk gebruikt worden, hoeft vanaf 1 januari 2012 geen rittenregistratie meer bijgehouden te worden ter vermijding van de bijtelling voor privégebruik. U kunt volstaan met het aanvragen van een “Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto” (bij de inspecteur). Als er sprake is van personeel, moeten zowel de werknemer als de werkgever tekenen. Zzp’ers, die ook van de nieuwe regeling gebruik mogen maken, kunnen vanzelfsprekend in hun eentje tekenen.

Gebruik auto van de zaak bij tweede werkgever was privégebruik

Als een auto van de zaak ook wordt gebruikt voor werkzaamheden voor een andere dienstbetrekking, dan geldt dat als privégebruik. Ook als de kosten van het autogebruik worden betaald door de tweede werkgever. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een werknemer die zijn Porsche Cayenne Turbo voor twee werkgevers gebruikte.

Slimme bijtellingstruc afgekeurd

De Rechtbank Breda heeft een streep gehaald door een creatieve constructie om de bijtelling voor privégebruik van een zakelijke auto te vermijden. Het werkte als volgt. Een dga had twee bv’s; laten we ze X en Y noemen. Bv X had een auto aangeschaft die doordeweeks werd verhuurd aan bv Y. De auto werd dan zakelijk gebruikt door de dga, die daarvoor een kilometeradministratie zou bijhouden. In het weekend huurde de dga zijn auto als privépersoon van bv X. Bv Y dacht geen loonheffing voor het privégebruik verschuldigd te zijn omdat er op werkdagen geen sprake was van privégebruik, en de auto in het weekend niet beschikbaar was voor de berijder. Die huurde de auto dan immers privé van bv X.

Bovennormbijdrage voor lease-auto beperkt aftrekbaar

Er zijn twee situaties waarin een werknemer een steentje kan bijdragen in de lease-kosten van zijn auto: de zogenaamde 'normbijdrage' (bijvoorbeeld 10%) voor privé-gebruik, en de 'bovennormbijdrage' als de werknemer een duurdere auto wil dan waarvoor hij in aanmerking komt. Tot voor kort kon de werknemer de 'bovennormbijdrage' in mindering brengen op het autokostenforfait (de bijtelling voor privégebruik), maar die mogelijkheid heeft de Hoge Raad onlangs ingeperkt.

CO2-onderscheid is geen verboden discriminatie

Een werknemer met een auto van de zaak kreeg de hoogste bijtelling van 25%. Hij ging daartegen in beroep, omdat hij vond dat het verboden discriminatie was om dit percentage afhankelijk te laten zijn van de hoogte van de CO2-uitstoot.

Cataloguswaarde online opvragen

Uitgangspunt voor het berekenen van de bijtelling voor een auto van de zaak, is de cataloguswaarde. Die is sinds 1 januari 2010 toegevoegd aan de dienst 'Voertuiggegevens online' van de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), en gratis te raadplegen via www.rdw.nl. Geef het kenteken, en kijk bij het tabblad 'Historie'.

Lunchpauze-ritten zijn woon-werkverkeer

Thuislunchers met een auto van de zaak mogen de daarvoor gemaakte kilometers beschouwen als woon-werkverkeer. De Rechtbank Arnhem oordeelde onlangs dat dit zakelijke kilometers zijn.

Bijtelling elektrische auto's verlaagd

Het gaat snel met de verlaging van de fiscale bijtelling van elektrische auto's. Wilde het kabinet in mei 2009 de bijtelling nog verlagen naar 10%, inmiddels wil het kabinet dit soort auto's de eerste twee jaar volledig vrijstellen. Daarna - na de eerste twee jaar - gaat de helft van het laagste tarief gelden, namelijk 7% (de helft van 14%) Daarnaast wordt de vrijstelling van BPM voor deze auto's verlengd tot 2018.

Btw-correctie voor privé-gebruik auto vereenvoudigd

De btw-correctie voor het privé-gebruik van een auto van de zaak is vereenvoudigd. De regeling sluit nu beter aan bij de forfaitaire bijtelling die al geldt voor de loon- en inkomstenbelasting.

Rittenadministratie vereenvoudigd

Bestuurders van bestelauto's hoeven geen rittenregistratie meer bij te houden. Het volstaat om per dag de werktijd en de begin- en eindstand van de kilometerteller bij te houden. Wel moeten uit de administratie van de werkgever de zakelijke bestemmingen van de ritten blijken.

Lease-truc ging niet op

Een kilometervergoeding voor zakelijk gereden kilometers en woon-werkverkeer met een privé-auto leidt niet tot een bijtelling op grond van het autokostenforfait. Zo'n bijtelling kan wel volgen als een werknemer de werkelijke autokosten vergoed krijgt van de werkgever, want dan gelden dezelfde regels als voor een auto van de zaak.

Bijtellingsregeling voor personeel van autodealers

Per 1 oktober 2008 is de oude regeling voor werknemers van autodealers met een auto van de zaak komen te vervallen. Deze werknemers rijden vaak in verschillende auto's, waardoor het ondoenlijk is om de catalogusprijs voor de bijtelling te berekenen. In de nieuwe regeling staat beschreven welke grondslag werkgevers moeten gebruiken voor de bijtelling.

Strenge eisen rittenadministratie

Een rittenadministratie om te bewijzen dat er minder dan 500 kilometer per jaar privé is gereden in een auto van de zaak, moet aan strikte eisen voldoen. Gebeurt dat niet, dan kan de inspecteur alsnog een bijtelling opleggen.

Ook rittenadministratie voor stoffige stukadoors-auto

Het bijhouden van een rittenadministratie voor een auto van de zaak is van het grootste belang om een bijtelling wegens meer dan 500 kilometer privégebruik te voorkomen. Die eis geldt ook voor de stoffige bestelauto van een stukadoor, bepaalde het Hof Amsterdam onlangs.