Thema's

Opstellen huwelijkse voorwaarden versimpeld

De Eerste Kamer heeft een wet aangenomen die het opstellen en aanpassen van huwelijkse voorwaarden vereenvoudigt. Dit hoeft voortaan niet meer via de rechter, wat de kosten van opstellen en aanpassen aanzienlijk vermindert. Ook kunnen mensen die in scheiding liggen, door de wetswijziging eerder en zonder problemen een nieuw huis kopen, zonder de officiële scheiding te hoeven afwachten.

Duurzaam gescheiden vereist 'uit elkaar gaan'

Gehuwden die apart van elkaar wonen hebben geen recht op heffingskortingen als zij niet ooit hebben samengewoond. Dat heeft de Hoge Raad onlangs bepaald in een zaak van een vrouw die in haar aangifte 2005 de (aanvullende) kinderkorting en de (aanvullende) alleenstaande-ouderkorting claimde.

Kleine betalingsachterstand mag niet leiden tot BKR-registratie

Het registreren van een kleine betalingsachterstand is in strijd met de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WPB), omdat het onevenredig veel - of ernstige - gevolgen kan hebben.

Pas op met onderverhuren!

Illegaal onderverhuren is extra riskant geworden door een arrest van de Hoge Raad. Deze bepaalde onlangs dat een huurster die haar woning onderverhuurde aan vier studenten, een schadevergoeding van EUR 13.800 moet betalen aan de woningcoöperatie, én dat ze haar huis moest verlaten.

Dubbele aftrek alimentatie

Vorig jaar bepaalde de Hoge Raad dat het is toegestaan om een notarieel vastgelegde meerjarige schenking dubbel af te trekken: in box 1 als persoonsgebonden aftrek en ook nog eens als schuld in box 3 (namelijk als een schuld ter waarde van de toekomstige lijfrenteverplichtingen).

Schuld in privé was geen nagekomen bedrijfslast

Rente over een privélening mag niet worden opgevoerd als een nagekomen bedrijfslast. Dat oordeelde de Hoge Raad onlangs in een zaak die aangespannen was door een ondernemer die een deel van een privé afgesloten hypotheek gebruikte voor het aflossen van zakelijke schulden.

Termijn samenwoningscontract verlengd

De staatssecretaris van Financiën heeft de termijn waarbinnen samenwoners een samenwoningscontract kunnen afsluiten bij de notaris, verlengd tot 1 januari 2011 (was 1 juli 2010). Hierdoor kunnen zij gebruik maken van een lager tarief en een hogere vrijstelling in de Successiewet.

Huwelijksfeest laten vergoeden

De zoon en beoogd opvolger van een dga nodigde op zijn huwelijksfeest behalve familie en vrienden ook veel zakelijke relaties uit. De bv nam de kosten van de zakelijke relaties voor haar rekening. De fiscus merkte deze vergoeding aan als loon waarover loonbelasting ingehouden had moeten worden, en legde bovendien een boete op van 25%.

Scheiden is een privé-aangelegenheid

Een scheidend echtpaar staakte de vof die zij samen dreven. De vrouw zette de onderneming alleen voort. De man bracht de juridische kosten voor de verdeling van de onderneming als zakelijke kosten ten laste van de winst. Daar ging de inspecteur niet mee akkoord.

Wijziging huwelijksgoederenregime

De staatssecretaris van Financiën heeft de regels aangepast voor het schenkingsrecht bij wijziging van de huwelijkse voorwaarden. Daardoor is er in een aantal situaties geen schenkingsrecht meer verschuldigd. We noemen er twee:

Inning partneralimentatie door LBIO

De ministerraad heeft ingestemd met een wetswijziging om het innen van partneralimentatie te vergemakkelijken. Wie na een scheiding (of ontbinding van een geregistreerd partnerschap) geen partneralimentatie ontvangt van de onderhoudsplichtige ex-partner, kan voortaan het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage (LBIO) inschakelen voor de inning. Tot nu toe hielp het LBIO alleen nog bij de inning van kinderalimentatie.

Privé-transactie was winst uit onderneming

Een aannemer kocht in 2000 in privé een bouwterrein tegenover zijn huis, voor EUR 177.000. Drie weken later verkocht hij het terrein met daarop een nog te bouwen landhuis, voor ruim EUR 700.000, waarbij hij zich via de koopakte verplichtte om het huis te bouwen. De idee was om via deze route een onbelaste winst te behalen, aangezien waardevermeerdering van privé-objecten niet belast is. Die vlieger ging echter niet op.

Duur huwelijkscadeau was loon

Verstrekkingen met een overwegend ideële waarde zijn vrijgesteld van belasting. Maar wat is 'een overwegend ideële waarde'? Helemáál ideëel (oftewel: denkbeeldig en onstoffelijk) hoeft het niet te zijn. Een gouden horloge met inscriptie mag best, maar het moet wel redelijk blijven. Maak het dus niet ál te duur, en ga niet jezelf in de bloemetjes zetten.

Alimentatie verhoogd met 2,2%

De uitkeringen voor levensonderhoud (alimentatie) zijn per 1 januari 2008 automatisch met 2,2% verhoogd. Dit geldt voor alle alimentaties, of ze nu door de rechter zijn vastgesteld of door partijen onderling zijn overeengekomen. Het percentage moet worden toegepast op het uitkeringsbedrag dat bestond op 31 december 2007.

Geen hypotheek en tóch eigenwoningforfait

Bij het hypotheekvrij maken van een eigen woning kan niet altijd gebruik worden gemaakt van de 'aftrek geen of geringe eigen woningschuld' (die bedoeld is om het eigenwoningforfait te compenseren).