Thema's

Strengere controle op betaling WOR-heffing

De fiscus gaat – via de database van de SER – strenger controleren of bedrijven die een ondernemingsraad hebben (of moeten hebben) wel de heffing betalen die ze verschuldigd zijn volgens de Wet op de Ondernemingsraden. Deze WOR-heffing bedraagt 0,01% van de totale loonsom van de onderneming en is bestemd voor de Stichting GBIO voor de scholing en vorming van OR-leden.

Abonnementen niet meer automatisch verlengd

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de stilzwijgende verlenging van abonnementen verbiedt. Vanaf nu zit je dus niet meer voor een volgend jaar aan een abonnement vast, als je dat niet wilt. Hoogstens voor een maand. Of voor drie maanden, bij kranten en tijdschriften (omdat die anders problemen met hun drukkers zouden krijgen).

Niet insturen tuinbouwverklaring kostbare zaak

Ondernemers in de tuinbouw opgelet! Overweegt u een andere energieleverancier te nemen, houd er dan rekening dat u aan de nieuwe leverancier een nieuwe tuinbouwverklaring moet sturen (binnen zes weken na de overstap). Anders komt u niet meer in aanmerking voor de teruggave van energiebelasting.

Claim bij kwijtgeraakte bagage

Europese luchtvaartmaatschappijen moeten kwijtgeraakte bagage vergoeden tot een maximum van EUR 1.134,71. Dat bedrag is inclusief de immateriële schade, zo heeft het Europese Hof van Justitie onlangs bepaald, naar aanleiding van een vraag van een Spaanse handelsrechtbank.

Nieuwe eigenaar, nieuw KvK-nummer

Het Handelsregister is gemoderniseerd, met als gevolg: meer verplichte inschrijvingen. Daarnaast wordt er sinds 25 mei 2010 een nieuw KvK-nummer verstrekt als een bedrijf in andere handen komt. Ook als een eenmanszaak wordt omgezet in een vof of een bv, wordt er een nieuw KvK-nummer uitgereikt. Daardoor weet de buitenwereld dat er een nieuwe eigenaar is.

Wettige betaalmiddelen mogen geweigerd worden

Winkeliers hoeven munten of bankbiljetten niet te accepteren als betaalmiddel, ook niet als uit een scan blijkt dat het geen vals geld is. Als een winkelier uw briefje van honderd niet accepteert, zit er dus niets anders op dan het geld even te wisselen. U kunt natuurlijk ook een andere winkel opzoeken.

Pas op met afgeschreven copiers!

Het is al langer bekend, maar toch niet goed tot iedereen doorgedrongen: kopieerapparaten bevatten vaak een harde schijf, waarop elke kopie wordt opgeslagen. Meestal zit daar ook veel privacy-gevoelige informatie bij (denk aan kopieën van paspoorten en rijbewijzen, gegevens van klanten en medewerkers, etc.) en allerlei informatie over uw bedrijf die u liever niet op straat ziet liggen. Wanneer zo'n kopieerapparaat aan het eind van zijn werkzame leven is gekomen, of als het lease-contract ten einde is, wordt de machine afgevoerd inclusief die harde schijf!

Ontmoediging flitskredieten

Er komt een wetsvoorstel dat zogeheten flitskredieten onaantrekkelijk gaat maken. Deze kredieten kunt u afsluiten zonder toets van uw kredietwaardigheid door de geldverstrekker bij het Bureau Krediet Registratie (BKR).

Subsidie voor criminaliteitsbestrijding

Kleine bedrijven met maximaal vijf vestigingen met minder dan tien personeelsleden kunnen subsidie krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen om fraude en criminaliteit te bestrijden.

Sluiproute voor dure 0900-nummers

Steeds meer bedrijven en organisaties zijn alleen bereikbaar via een 0900-telefoonnummer. Omdat de tarieven daarvan soms wel 70 cent per minuut bedragen, kan een telefoontje erg duur uitpakken, zeker als je ook nog ellenlange keuzemenu's moet doorlopen.

Dwangsom onbelast

Een eventuele dwangsom die een verkoper ontvangt bij uitgestelde levering door tegenwerking van de koper, behoort niet tot de koopsom en kan daarom niet tot de stakingswinst worden gerekend. Dat heeft het Hof Den Bosch onlangs bepaald in een zaak van een boerin die haar akkerbouwbedrijf in 2003 verkocht voor 3,5 miljoen euro.

Depositogarantie voor beheer-bv's?

Het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank geeft een gedeeltelijke bescherming voor rekeninghouders, als hun bank failliet gaat. De regeling geeft zekerheid tot maximaal EUR 100.000. Niet alleen consumenten kunnen er gebruik van maken, maar ook kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren.

Incassokosten gemaximeerd

De overheid gaat onredelijk hoge incassokosten aan banden leggen, vooral ter bescherming van consumenten en kleine bedrijven. Voor vorderingen tot EUR 25.000 moet een maximale vergoeding voor incassokosten gaan gelden, op basis van een percentage van het verschuldigde bedrag. Dit percentage is hoger naarmate de vordering lager is. Om te voorkomen dat door die percentage-regeling het innen van kleine vorderingen onmogelijk wordt, komt er waarschijnlijk een minimumvergoeding van EUR 40.

Provisies tussenpersonen nu openbaar

Adviseurs en bemiddelaars in financiële producten (zoals hypotheken, levensverzekeringen en beleggingsverzekeringen) moeten vanaf 1 april 2009 aangeven welke provisies zij ontvangen.

Tekenen voor algemene voorwaarden

Verkopers liggen geregeld in de clinch met ontevreden klanten over de vraag of de algemene voorwaarden wel zijn verstrekt bij de aankoopopdracht. Deze discussie doet zich vooral vaak voor als de voorwaarden samen met de opdrachtbevestiging zijn gemaild of gefaxt.