Thema's

Vennootschapsrecht

De wettelijke regeling voor de BV kunt u vinden in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Dit ‘boek’ kent een algemeen gedeelte dat voor alle rechtspersonen - en dus ook de BV - van toepassing is en een gedeelte dat speciaal geldt voor de BV. De belangrijkste veranderingen zijn uiteraard terug te vinden in dat speciale gedeelte voor de BV.

Mkb-winstvrijstelling vermindert buitenlands inkomen

Wie zowel in Nederland als in het buitenland inkomsten geniet, mag de Nederlandse belasting over het ‘wereldinkomen’ (dat is: het totaal van binnenlands en buitenlands inkomen) verminderen, om dubbele belasting te voorkomen. Deze vermindering wordt berekend volgens de formule:

Mkb-winstvrijstelling kan ongunstig uitpakken

De Mkb-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst (met 12% vanaf 2010) na toepassing van de ondernemersaftrek. Bij verlies werkt deze steunmaatregel echter averechts en leidt hij juist tot een lastenverzwaring, omdat de vrijstelling niet alleen het aftrekbare verlies verkleint maar ook de ondernemingsaftrek.

Subsidie voor criminaliteitsbestrijding

Kleine bedrijven met maximaal vijf vestigingen met minder dan tien personeelsleden kunnen subsidie krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen om fraude en criminaliteit te bestrijden.

Urencriterium (1) - werktijden nauwkeurig bijhouden

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet je minimaal 1225 uur per jaar werken voor je onderneming. Dat moet bewezen kunnen worden, en daarom moet u uw uren nauwkeurig bijhouden én specificeren. Is deze specificatie te algemeen, zoals "Vandaag 8 uur gewerkt", zonder te vermelden wat u precies gedaan heeft, dan is dat onvoldoende.

Urencriterium (2) - partners, opgepast!

Bij een man-vrouwfirma kunnen samenwerkende echtgenoten beiden in aanmerking komen voor zelfstandigenaftrek. Voorwaarde is wel dat er geen sprake is van een 'ongebruikelijk samenwerkingsverband' (oftewel: de samenwerking moet ook kunnen voorkomen tussen niet-partners) en de werkzaamheden van de partner mogen niet 'hoofdzakelijk van ondersteunende aard' zijn (dus: de partner moet belangrijker werk doen dan alleen de administratie).

MKB-winstvrijstelling kan ongunstig uitpakken

De MKB-winstvrijstelling verlaagt de belastbare winst (met 12% vanaf 2010) na toepassing van de ondernemersaftrek. Bij verlies werkt deze steunmaatregel echter averechts en leidt hij juist tot een lastenverzwaring, omdat de vrijstelling niet alleen het aftrekbare verlies verkleint maar ook de ondernemingsaftrek.

Taxatie bij landbouwvrijstelling

Voor de landbouwvrijstelling geldt de waarde van de grond in het economisch verkeer. Dus niet de waarde die u zelf eraan heeft toegekend, ook niet als dat bedrag in een notariële akte is vastgelegd. Dat heeft de rechtbank in Breda onlangs bepaald in een zaak van een varkenshouder die zijn bedrijf in 2003 voor ruim een miljoen euro had verkocht.

Gebruikelijkheidstoets is niet discriminerend

Ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, zijn alleen van toepassing op echte ondernemers. Dus niet op meewerkende partners die alleen maar op grond van hun partnerschap een gelijkwaardige positie in de zaak hebben, zonder dat ze een gelijkwaardige bijdrage aan de omzet leveren.

Nieuwe mkb-kredieten via Europese Investeringsbank

De Europese Investeringsbank (EIB), de bank van de Europese Unie, trekt tot 2011 een bedrag van 30 miljard euro uit voor kredieten aan het Europese midden- en kleinbedrijf. Deze zullen in Nederland worden verstrekt via Nederlandse commerciële banken. De EIB is in gesprek met ABN Amro, Rabobank en de ING.

Urencriterium - onderneming naast vaste baan

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek moet een ondernemer minstens 1225 uren maken in de onderneming. Dat kan ook naast een vast dienstverband, zelfs als dat fulltime is, zolang de urennorm maar wordt gehaald.

Urencriterium voor commanditaire vennoot

Een commanditaire vennoot geldt sinds 2001 niet meer als ondernemer, omdat die niet rechtstreeks aansprakelijk is voor schulden van de vennootschap. Dat betekent dat een commanditaire vennoot ook geen recht heeft op zelfstandigenaftrek, omdat die faciliteit voorbehouden is aan ondernemers.

Urencriterium - voorbereidingsuren tellen mee

Om in aanmerking te komen voor zelfstandigenaftrek of startersaftrek, moet een ondernemer in een kalenderjaar minstens 1225 uur werkzaam zijn in de onderneming. Bij een startende onderneming tellen ook de voorbereidingsuren mee voor dit urencriterium.

Zelfstandigenaftrek in firmaverband

Echtgenoten die in firmaverband werken, hebben alleen beiden recht op zelfstandigenaftrek als beide partners een essentiële, niet alleen ondersteunende functie hebben binnen het bedrijf, die ze ook zouden hebben kunnen uitoefenen als ze niet getrouwd waren.

Landbouwvrijstellingen blijven bestaan

De fiscale vrijstellingen voor de landbouw blijven bestaan in hun huidige vorm. Daarmee is een einde gekomen aan een slepende discussie.

Zwangerschapsverlof voor zelfstandigen

De zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor zelfstandige moeders keert terug in de Wet arbeid en zorg, omdat (vrouwelijke) zelfstandigen in de praktijk niet zelf een verzekering kunnen sluiten. Struikelblok waren de door veel verzekeraars gehanteerde wachttijd van een jaar en de hoge kosten.

Zelfstandigenaftrek en ondersteunend werk

Een meewerkende echtgenoot heeft geen recht op zelfstandigenaftrek, als het hoofdzakelijk om ondersteunend werk gaat. Maar wat is 'ondersteunend werk'? Bijvoorbeeld: het runnen van een tankstation bij een garage, vindt de rechter. Een vrouw die dat deed, kwam niet in aanmerking voor zelfstandigenaftrek.