Thema's

Renteswapschadeclaim

Bij Scrabble levert het vast erg veel punten op: ‘renteswapschadeclaim’. Maar bij de Rabobank kunnen ze er niet om lachen. De Stichting Renteswapschadeclaim start namelijk een collectieve procedure tegen de bank. Daarmee lijkt een jarenlange juridische strijd te zijn losgebarsten, die veel weg heeft van de strijd tegen de woekerpolissen. Wat is er aan de hand?

Voorsorteren op einde personeelslening

Als een werknemer (waaronder een dga) renteloos geld mag lenen van de werkgever dan levert dat een belast voordeel (‘loon’) op. Waarover uiteraard belasting verschuldigd is. Als die rente echter betrekking heeft op een lening, die is gebruikt voor de koop van bijvoorbeeld een eigen woning dan is diezelfde rente – die dus eerst moest worden bijgeteld – vervolgens weer aftrekbaar. Geen wonder dat is goedgekeurd dat bijtelling (en aftrek) in dit soort gevallen achterwege mogen blijven.

Bouwrente blijft aftrekbaar

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Stef Blok, is een drukbezet man. Met alle wijzigingen rondom de eigen woning is dat geen vreemde zaak. Zo heeft de Minister – naast andere zaken – de Tweede Kamer een brief gestuurd waarin hij ingaat op een aantal onduidelijkheden op het gebied van de fiscale behandeling van de eigen woning.

Aftrek hypotheekrente bij scheiding

Als een scheidend echtpaar in gemeenschap van goederen getrouwd was, en iedere partner voor de helft eigenaar van het huis is, mag de vertrekkende partner nog twee jaar de hypotheekrente aftrekken. Maar hoe zit het wanneer de achterblijvende partner de volledige hypotheekrente wil aftrekken?

Heffings- en invorderingsrente tweede kwartaal 2012 zakt naar 2,30%

De heffings- en invorderingsrente voor het tweede kwartaal van 2012 is vastgesteld op 2,30%. In het eerste kwartaal was dat nog 2,85%.

Belastingplan 2012

Heel spannend was het Belastingplan dit jaar niet. Veel van de aangekondigde maatregelen waren al eerder aangekondigd in de Fiscale Agenda (waar we al eerder over bericht hebben).

Heffingsrente en invorderingsrente blijven 2,50%

De tarieven van de heffings- en invorderingsrente voor het eerste kwartaal van 2011 zijn voor het zesde achtereenvolgende kwartaal ongewijzigd gebleven. Ze bedragen nog steeds 2,50%.

Geen heffingsrente na intoetsfout

De fiscus mag geen heffingsrente rekenen als u door hún schuld te weinig belasting heeft betaald. Dat besliste de Hoge Raad in een situatie waarbij de Belastingdienst in eerste instantie een zogenaamde ‘intoetsfout’ had gemaakt (vergelijkbaar met een verschrijving), waarna men later de fout herstelde met een naheffingsaanslag plús heffingsrente.

Heffingsrente/invorderingsrente blijft 2,50%

De tarieven van de heffings- en invorderingsrente voor het vierde kwartaal van 2010 zijn voor het vijfde achtereenvolgende kwartaal ongewijzigd en zijn nog steeds 2,50%.

Heffingsrente - Tot max. 3 maanden na ontvangst aangifte

De inspecteur mag heffingsrente in rekening brengen tot maximaal drie maanden na ontvangst van de aangifte.

Heffingsrente - Geen rente bij middeling

De wettelijke regeling voor heffingsrente biedt geen mogelijkheid om heffingsrente te vergoeden over een middelingsteruggaaf. Dat heeft de Rechtbank Den Haag bepaald in een zaak die aangespannen was door iemand die om middeling over het tijdvak 2004-2006 had verzocht na ontvangst van de aanslag over 2006.

Heffingsrente - Geen heffingsrente bij onjuiste voorlichting

De inspecteur is bij het opleggen van een aanslag in principe niet gebonden aan onjuiste algemene voorlichting door de fiscus. Dat mag echter niet leiden tot heffingsrente.

Geen heffingsrente over nog niet genoten bate

Het Hof Arnhem heeft een belangrijke uitspraak gedaan over heffingsrente. Het betrof een zaak van iemand die een voorlopige aanslag had gevraagd met het oog op een op 30 november 2006 door hem verkocht aanmerkelijk belang van 70 miljoen euro. Hij moest een heffingsrente van EUR 448.000 betalen, waarvan EUR 300.000 over de periode van 1 juli 2006 tot 1 december 2006. De man vond het onredelijk dat hij heffingsrente moest betalen over een periode toen de aandelen nog niet verkocht waren.

Fiscus mag niet bezuinigen op rente

Bij de vermindering van een voorlopige aanslag moet de fiscus een methode kiezen die de belastingbetaler de meeste rente oplevert. Dat heeft het Hof Den Haag onlangs bepaald.

Schuiven met geleend geld kost geld

De rente over geld dat iemand van zijn eigen bv heeft geleend, is belast. Dat heeft het Hof Den Haag onlangs bepaald.

Fiscus mag maximaal 6 weken heffingsrente vragen

Op dit moment is het zo dat de fiscus 'zo snel mogelijk', maar in elk geval binnen 3 maanden, een voorlopige aanslag moet opleggen als een belastingbetaler daarom gevraagd heeft. Dat betekent dat de fiscus ook niet meer dan 3 maanden heffingsrente in rekening mag brengen.

Wettelijke rente verlaagd

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is per 1 januari 2010 verlaagd van 4% naar 3%. Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particuliere consument betrokken is.

Heffingsrente beperkt tot drie maanden

De fiscus streeft ernaar om binnen drie maanden na het indienen van een aangifte een aanslag (of een voorlopige aanslag) op te leggen. Uit dit beleid vloeit voort dat de fiscus hooguit heffingsrente in rekening mag brengen over de periode tot drie maanden na indiening van de aanslag, ook als de aanslag veel later volgt, zo heeft de Hoge Raad onlangs bepaald.

Wettelijke rente verlaagd

De wettelijke rente voor niet-handelstransacties is per 1 juli 2009 verlaagd van 6% naar 4%. Niet-handelstransacties zijn transacties waarbij een particuliere consument betrokken is.

Geen extra heffingsrente

Als een belastingplichtige de inspecteur verzoekt om het opleggen van een voorlopige aanslag, en als dat geen (of onvoldoende) voldoende resultaat oplevert, mag de inspecteur bij het opleggen van de definitieve aanslag geen (extra) heffingsrente rekenen. Dat heeft het Hof Arnhem onlangs bepaald.