Depositogarantie voor beheer-bv's?

 
Printervriendelijke versie

Het depositogarantiestelsel van De Nederlandse Bank geeft een gedeeltelijke bescherming voor rekeninghouders, als hun bank failliet gaat. De regeling geeft zekerheid tot maximaal EUR 100.000. Niet alleen consumenten kunnen er gebruik van maken, maar ook kleine ondernemingen die een verkorte balans mogen publiceren.

Dat mag als zo'n bedrijf voldoet aan twee van de volgende drie voorwaarden:

  • balanstotaal maximaal 4,4 miljoen euro;
  • netto-omzet maximaal 8,8 miljoen euro;
  • maximaal 50 werknemers.

Financiële ondernemingen zijn uitgesloten van het depositogarantiestelsel, ongeacht het aantal werknemers. Of beheer- en holding-bv's ook als financiële onderneming gelden, is onduidelijk. Hierover moet de rechter nog helderheid verschaffen.