Subsidie voor criminaliteitsbestrijding

 
Printervriendelijke versie

Kleine bedrijven met maximaal vijf vestigingen met minder dan tien personeelsleden kunnen subsidie krijgen voor het realiseren van veiligheidsmaatregelen om fraude en criminaliteit te bestrijden.

Het ministerie van Economische Zaken ondersteunt in 2010 een beveiligingsscan (uitgevoerd door een deskundige) en daaruit voortvloeiende maatregelen met maximaal EUR 1.000:

  • maximaal EUR 300 voor de scan (met een eigen bijdrage van EUR 50);
  • maximaal EUR 700 voor de maatregelen.

De regeling was in 2009 zo'n succes dat het subsidieplafond van 11,5 miljoen euro al voor het eind van het jaar werd bereikt, waardoor niet alle aanvragen konden worden gehonoreerd. Bedrijven kunnen voorafgaand aan de scan subsidie aanvragen (via DigiD of op papier), zodat ze zeker weten dat deze zal worden verstrekt. Na bevestiging van de subsidie moet het bedrijf de veiligheidsmaatregelen binnen zes maanden realiseren. Zodra ze zijn uitgevoerd, kunnen de kosten worden gedeclareerd. Meer informatie over de regeling is te vinden op www.stavoorjezaak.nl.