Abonnementen niet meer automatisch verlengd

 
Printervriendelijke versie

De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen dat de stilzwijgende verlenging van abonnementen verbiedt. Vanaf nu zit je dus niet meer voor een volgend jaar aan een abonnement vast, als je dat niet wilt. Hoogstens voor een maand. Of voor drie maanden, bij kranten en tijdschriften (omdat die anders problemen met hun drukkers zouden krijgen).

De anti-verlengingswet geldt niet voor verzekeringen, en ook niet voor lidmaatschappen van verenigingen. Verzekeraars hebben vorig jaar afgesproken om aflopende contracten te melden bij hun klanten. Reageert de klant niet, dan wordt het contract stilzwijgend verlengd, maar de klant kan wel per maand opzeggen.