Strengere controle op betaling WOR-heffing

 
Printervriendelijke versie

De fiscus gaat – via de database van de SER – strenger controleren of bedrijven die een ondernemingsraad hebben (of moeten hebben) wel de heffing betalen die ze verschuldigd zijn volgens de Wet op de Ondernemingsraden. Deze WOR-heffing bedraagt 0,01% van de totale loonsom van de onderneming en is bestemd voor de Stichting GBIO voor de scholing en vorming van OR-leden.

Ga na of uw bedrijf een WOR-heffing moet betalen (of neem even contact met ons op).